Familieliv

Hvor høflig opdrager du dit barn til at være?

9. maj 2011
af Lisbeth Madsen
Foto: All Over Press
Børn skal kende de sociale spilleregler, men det skal ikke tage overhånd

Husker dit barn at sige farvel og give hånd, at lade være med at afbryde, når de voksne taler og at smile og tage imod tantes kys og kram? Og er det så vigtigt for dig, at det er ligegyldigt, om barnet får overtrådt sine egne grænser?

Når forældrene fokuserer hårdt på, at børnene skal følge en masse regler, så lærer børnene ikke at fornemme sig selv og deres grænser. Men der er tale om en balancegang, for forældrene bør lære børnene de gængse regler for, hvordan man opfører sig blandt andre. Det siger Lone Carmel, der er cand.pæd.psych. og familierådgiver.

- Det handler om at finde en balance imellem at sætte grænser for barnet og så at lade barnet mærke sine egne grænser. Jeg mener fx, at det er helt i orden, hvis et barn siger fra over for tantes kys, selvom forældrene og tante måske synes, det er det mest høflige ikke at protestere, siger Lone Carmel og fortsætter:

- Jeg synes da, det er rart, at børn siger "tak" og "tak for mad" og at unge mennesker har lært at give hånd. Men det kan selvfølgelig diskuteres, om det er vigtigt at lære sine børn den slags, siger hun.

Børnene skal vejledesFamilierådgiveren mener, at det er vigtigt, at forældre påtager sig en opdragerrolle, hvor de vejleder børnene i, hvordan de skal agere blandt andre mennesker.

- Forældrene skal vejlede børnene i det, man kan betegne som "de sociale spilleregler." Men hvis forældre hele tiden retter på børnene, er de skyld i en masse unødvendige konflikter. Børnene får heller ikke mulighed for at mærke efter, hvad de selv har brug for. Det kommer i stedet til at handle om, at børnene skal leve op til forældrenes behov, siger Lone Carmel og fortsætter:

- Børn der mangler guidelines i forhold til at være sammen med andre, er der ingen, der orker at være sammen med. Så det går ud over børnene, hvis forældrene ikke har sat grænser. Børn skal lære, at de ikke altid skal være på. De skal forstå, at de ikke bliver mindre værd som mennesker, fordi deres behov ikke altid bliver opfyldt først, og at andre får mere end dem, siger hun.

Tilbage til en hårdere stilLone Carmel ser en tendens til, at forældre er mere markante i deres opdragelse end tidligere, hvor børnene havde meget videre rammer. Og hun tror, det vil præge billedet endnu mere i de kommende år.

- Jeg ser en tendens til, at vi er ved at vende tilbage til, at de voksne skal sætte flere grænser. Tidligere har der hersket en stil, hvor forældrene skulle være grænseløse. Jeg tror vi fremover kommer til at opleve, at der vil blive stillet flere krav til børnenes opførsel. Hvor forældrene er mere tydelige i opdragelsen. Men stadig gælder det, at de voksne vil argumentere i stedet for blot at udstikke ordrer, siger familierådgiveren.

Er du curling-mor eller helikopter-far? Se hvilken forældretype du erBlander du dig i andres opdragelse af deres børn? Vi gør det oftere og oftere.