https://imgix.femina.dk/media/e0b0d9952437441ca763cf063510aed5.jpg
Familieliv

Hvad har du ret til som forælder til tvillinger?

13. september 2009
af Joan Tønder Grønning
Foto: Jackie Bertelsen
Det koster at få tvillinger, men ikke dobbelt så meget. Læs mere om tvillinger her.

Barselsorlov
Som nybagte forældre har I ret fleksibel barselsorlov over sammenlagt 52 uger uanset om i får et barn eller to børn på en gang. Hovedreglen er, at alle gravide har ret til 4 ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Far har ret til 2 ugers orlov i løbet af disse første 14 uger. Herefter har I 32 ugers forældreorlov hver, som I frit kan fordele mellem jer - fx kan I holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Det er dog kun i 32 uger af jeres samlede forældreorlov, at I har ret til dagpenge.

  • Er I selvstændige, ansatte og arbejdsløse på dagpenge, har I ret til dagpenge under barselsorloven.
  • Er I på kontanthjælp, revalidering eller ledighedsydelse, beholder I retten til jeres almindelige ydelser under barselsorloven.

Der er forskellige muligheder for at forlænge og udskyde barselsorloven, ligesom nogle ansatte kan vende tilbage til jobbet under barselsorloven. Tal med din fagforening eller din kommune.

Flerbørnstilskud
Som forældre til tvillinger får I også et såkaldt 'flerbørnstilskud' til at dække nogle af de mange udgifter, der er specielle og dermed ekstra høje, når I har fået tvillinger. Flerbørnstilskuddet er i 2010 på 8.024 kr. pr. år pr. barn, men modsat tidligere får I i dag intet tilskud til den førstefødte tvilling. Forældre til tvillinger får derfor kun flerbørnstilskud til tvilling nr. 2, og trillingeforældre kun tilskud til trilling nr. 2 og 3.

Enlige forsørgere eller andre specielle forhold
Er du enlig forsørger, har du ret til børnetilskud eller børnebidrag.

Ordinært børnetilskud bliver udbetalt til enlige forsørgere og til forældre, hvor begge er pensionister. Det ordinære børnetilskud er i 2010 på 4.868 kr. pr. år, og det skal du søge om hos kommunen.

Ekstra børnetilskud bliver udbetalt til enlige forsørgere, der modtager det ordinære børnetilskud, og som har børnene boende hos sig. Tilskuddet er i 2010 på 4.956 kr. pr. år pr. barn, og det skal du søge hos kommunen.

Særligt børnetilskud bliver udbetalt til fx forældreløse børn og børn af pensionister. Tilskuddet er individuelt, alt efter hvilke betingelser du opfylder.

Børnebidrag
Ved separation eller skilsmisse, hvis I forældre flytter fra hinanden, eller ved fødsel uden for ægteskab har den person, der forsørger børnene, ret til børnebidrag fra den anden part. Ansøgningen sker via en sagsbehandler i kommunen, og bidraget bliver fastsat af statsamtet.

Kilde: 2010-udgaven af "Bogen om Tvillinger 0-10 år"

Læs også