https://imgix.femina.dk/media/websites/mama/skolebarn/2014/oktober/612x325skole.jpg
Familieliv

Er dit barn skoleparat?

20. november 2015
Af Anne Romanelli
Netop nu er der landet over åbent for skoleindskrivning - men hvordan vurderer du, om DIT barn er skoleparat? Få hjælp til at træffe valget her!

Måske er dit 5-årige børnehavebarn begyndt at tale meget om, at det glæder sig til at starte i skole. Men én ting er, om det har lyst til at gå i skole. Noget andet er, om det er modent nok.

Som udgangspunkt skal dit barn starte i skole det år, han eller hun fylder 6 år, men i visse tilfælde kan man vælge at udskyde skolestarten et år.

Som forælder skal du vurdere, om dit barn har de nødvendige kompetencer, eller om det bør udskyde skolestarten et år, så det har tid til at udvikle dem til fulde. Det er afgørende, at barnets skolestart er forbundet med succes, og det er der bedre grobund for, hvis barnet er helt parat.

Hvad skal dit barn kunne?

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte institutioner og kommuner i landet vurderer børns skoleparathed. Der findes nemlig ingen formelle krav fra undervisningsministeriets side til børnenes færdigheder - blot anbefalinger.

De fleste skoler vægter dog følgende:

Sociale færdigheder
Dit barn skal kunne indgå i sociale relationer, vise hensyn, hjælpe andre og bede om hjælp, lytte og koncentrere sig i rimelig tid, vente på tur, forstå en kollektiv besked, selv gå i gang med en aktivitet samt overholde enkle regler.

Motoriske færdigheder
Dit barn skal kunne holde på en blyant, tegne og klippe med en saks - og måske skrive sit eget navn. Det skal også være i stand til at tage alt sit tøj af og på samt gå på toilettet, tørre sig og vaske hænder. Det skal selv kunne åbne sin madkasse, pakke maden ud og spise pænt. Og så skal det være vant til at bruge sin krop og bl.a. kunne hinke, hoppe og stå på et ben.

Sproglige færdigheder
Dit barn skal tale et forståeligt sprog og være i stand til at fortælle sammenhængende historier, beskrive sine oplevelser og redegøre for sin nærmeste familie. Barnet skal kunne genfortælle og tale højt i klassen, så alle kan høre det, og det skal kunne tælle til 10 og være bekendt med sange, rim og remser.

Intellektuelle færdigheder
Dit barn skal kunne genkende farver og vide, at der er noget, der hedder tal og bogstaver. Det skal kunne forstå begreber som oppe, nede, foran, bagved, ude og inde. Og så skal det have lyst til at lære og være interesseret i at løse opgaver.

Følelsesmæssige færdigheder
Barnet skal have en rimelig portion selvtillid og selvværd. Det skal føle sig tryg sammen med mange børn og voksne og skal kunne sætte ord på og håndtere sine følelser.

Skoleindskrivning- eller udsættelse?

* Når det er tid til at skrive dit barn op til skolestart, får du besked fra kommunen. Det sker enten via et brev, e-boks eller gennem annoncer i dagspressen, f.eks. lokalavisen.

* Indskrivningstidspunktet varierer fra kommune til kommune. Nogle steder er det allerede i november, andre steder først i januar.

* Afhængigt af hvilken kommune du bor i, kan indskrivningen foregå på skolen, eller ved at du udfylder et skema via kommunens hjemmeside.

* Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn er klar til at starte i skole, kan du henvende dig til dit barns dagtilbud eller til skolen og få en samtale, der kan hjælpe dig til at tage den rigtige beslutning. De fleste børnehaver afholder også skoleparathedssamtaler.

* Du kan ansøge om at få udsat dit barns skolegang i ét år, når det er begrundet i dit barns udvikling. Det er samtidig betinget af, at barnet i stedet er indmeldt i et dagtilbud. Kontakt din kommune for mere information.

Kilder: Undervisningsministeriet, Babyxplore, BUPL.

Læs også:
Gode råd til skolestart

Tegn på at dit barn er særligt intelligent

Læs også