https://imgix.femina.dk/media/article/ch.jpg
Liv

Charlotte hjælper de fattigste i Libanon: "I Danmark er vi ikke tvunget til at lede efter mad til familien"

4. februar 2021
af Emilie Søndergaard Christiansen
Foto: Privat, Libanesisk Røde Kors, Røde Kors i Yemen
I mere end ét år har corona-pandemien hærget verden over. Alle har været ramt af restriktioner og nedlukninger, men især i Mellemøsten står det slemt til. Her er det de fattigste mennesker og børnene, der lider under krisen. Danmarksindsamlingen 2021, der kulminerer på lørdag, samler derfor ind til dem.

- Uligheden bliver så skarp i den her krise, hvor vi i Danmark har mulighed for at sidde hjemme og fortsætte vores arbejde over en computer, børnene har adgang til online uddannelse, og vi kan få mad på bordet, siger danske Charlotte Kjørup.

Hun er nødhjælpschef i Dansk Røde Kors, og i samarbejde med Libanesisk Røde Kors forsøger hun at yde mest mulig hjælp til de lokale. Derfor kan hun også fra allertætteste hold berette om, hvordan situationen ser ud i landet.

- Vi er ikke tvunget til at gå ud og lede efter mad på samme måde som de mange sårbare folk i Libanon, der ikke har mulighed for at blive hjemme, fordi de skal ud og sikre, at de kan tjene 4-5 kr. om dagen, så de kan få mad til dem selv og deres familie.

I Libanons hovedstad, Beirut, er gaderne næsten tomme for mennesker. Gennem flere uger har landet været ramt af udgangsforbud som følge af corona-krisen, og ligesom alle andre steder i verden, kæmper libaneserne i øjeblikket for at få pandemien under kontrol.

https://imgix.femina.dk/yemen_red_crescent_society.jpg

Det er især de syriske flygtninge, der lider under pandemien. I forvejen lever de under dårlige vilkår i områder, der kun er overdækket af teltduge, og de har svært ved at få mad på bordet.

- Det er jo en konsekvens af corona, at de allerfattigste mennesker bliver sat fuldstændigt ud af spillet. De syriske flygtninge kan under disse omstændigheder ikke finde det løse arbejde, der normalt hjælper dem med at overleve. Derfor er de nødt til at gå på gaden og tigge om penge for at overleve. Så det er meget grimt, det der foregår heromkring i forhold til Covid-19, forklarer Charlotte.

Hun håber, at Danmarksindsamlingen kan være med til at åbne danskernes øjne for, hvordan corona-krisen går ud over de mennesker i verden, der er svagest stillede.

Danmarksindsamling

For at bidrage med hjælp til Libanon og andre områder i Mellemøsten, der er hårdt ramt af pandemien, er Danmarksindsamlingen 2021 målrettet netop corona-krisens allerhårdest ramte personer.

Og ifølge Charlotte er det også vigtigt, at danskerne får mulighed for at se, hvor anderledes virkeligheden ser ud i andre lande i forhold til i Danmark.

- Vi har nogle systemer, der fungerer. Vi har en regering, der fungerer i Danmark. Vi har sundhedsmyndigheder, der fungerer, og de kan alle sammen koordinere. Libanon har ikke nogen regering p.t. Og der er ikke nogen strategi for, hvordan de skal forholde sig til pandemien.

- Derfor er det også enormt vigtigt at støtte op om de svageste mennesker rundt omkring, der rent faktisk har det langt hårdere i forhold til corona, end vi har det hjemme i Danmark. Og så mener jeg virkelig også, at det er vores pligt som danskere at tænke på de fattigste og svageste mennesker i verden, der nu er blevet udsat for endnu en kæmpe krise – blandt mange andre samtidige kriser.

En stærk retfærdighedssans

For Charlotte Kjørup startede rejserne ud i verden allerede, da hun var 19 år gammel. Her rejste hun rundt i Asien i flere år, før hun tog en uddannelse inden for international udvikling.

Hun var dog ikke færdig med at rejse ud i verden. Tværtimod blev rundrejsen i Asien blot starten på mange års arbejde i verdens brændpunkter.

- Det var den rejse, mødet med andre kulturer og at se andre livsformer og måder at leve på, der gjorde mig ikke bare interesseret, men overbevist om, at jeg også skulle forfølge den stil professionelt.

Efter endt uddannelse blev Charlotte derfor hurtigt en del af det internationale Røde Kors, hvormed hendes første rejser gik til Serbien og Kosovo.

https://imgix.femina.dk/informationskampagne_om_covid19_i_yemen_0.jpg

Her havde hun, og det Internationale Røde Kors, til opgave at støtte det lokale Røde Kors i Kosovo med at udbringe nødhjælp og finde ud af, hvilke behov der var i området, hvor der blev arbejdet med internt fordrevne fra krigen i det tidligere Jugoslavien.

LÆS OGSÅ: Når lunten er kort, springer hjemmeskolen i luften

- Grunden til at jeg besluttede mig for at arbejde med Røde Kors var helt klart fordi, at jeg altid har haft en ret stærk social retfærdighedssans. Jeg har altid være optaget af de ulige vilkår, mange mennesker lever under. Og det var derfor, at jeg gerne ville ud og være med til at hjælpe de steder, hvor det nogle gange gør mest ondt, og hvor folk har mindst. For vi har så meget at give af, her hvor vi kommer fra.

I dag har Charlotte som nødhjælpschef i Dansk Røde Kors det overordnede ansvar for fem lande i Mellemøsten og Nordafrika, hvor hun blandt andet skal finde ud af, hvordan den humanitære hjælp skal prioriteres i landene.

Lige nu arbejder Charlotte og hendes kollegaer med at yde mest mulig hjælp til de borgere i Libanon, der lider under pandemien.

Forøget ulighed

Netop fordi Charlotte for tiden arbejder med at yde hjælp til de mennesker i Libanon, der er allerhårdest ramt af corona-krisen, kan hun også se hvilke konsekvenser pandemien har haft for landet.

- Lige nu er situationen i Libanon faktisk den, at der ikke længere er plads på hospitalerne, så folk ligger derhjemme og dør, og der er ikke noget hjælp at hente fra staten. Så det, at være overladt til sig selv i sådan en situation, er ganske forfærdeligt.

- Det er også derfor, at Dansk Røde Kors i samarbejde med Libanesisk Røde Kors lige nu støtter op om nogle forskellige sundhedsklinikker, så vi kan sikre os, at de folk, der ikke kan komme på hospitalet, kan få hjælp.

På grund af den totale nedlukning i Libanon, har det dog i de seneste uger ikke været muligt for Charlotte og Dansk Røde Kors at tage ud for at tale med menneskerne i de berørte områder.

I stedet forsøger hun sammen med sine kollegaer at koordinere den bedst mulige hjælp ud til de mennesker og områder, der er ved at styrte sammen som følge af pandemien, imens Libanesisk Røde Kors udfører det direkte arbejde og bringer hjælpen ud i lokalområderne.

- Det er vores lokalpartner, Libanesisk Røde Kors, der har den direkte kontakt til de mennesker, der skal hjælpes. Om det er folk, der skal med en ambulance, eller om de skal have kontanter eller lægehjælp af andre årsager. I øjeblikket er libaneserne f.eks. begyndt at købe iltmasker, fordi der ikke er plads på hospitalerne, mens andre end ikke har råd til at købe en maske.

Så alle de problemer, der i forvejen er her i landet i forhold til fattigdom og ulighed, de bliver tydeligt forstærket og forøget på grund af Covid-19.

Coronaens følgevirkninger

Det er dog ikke kun de direkte konsekvenser af corona-krisen, der påvirker landet. Også følgevirkningerne af krisen kommer til at få store konsekvenser for især børnene i de udsatte områder, fortæller Charlotte.

- Man forventer globalt, at over to millioner børn kommer til at dø af relaterede følger af krisen, f.eks. fordi folk ikke kan få fødevarer og brødføde deres børn. Derudover vil underernæring blive et andet problem. Samtidigt risikerer flere millioner børn at ende ud i ekstrem fattigdom, hvor man lever for under 12 kroner om dagen, hvilket allerede er tilfældet for de syriske flygtninge, der lever i Libanon.

- Og det er grufuldt at tænke på, at de her børn, som i forvejen har været udsat for krigens rædsler, nu bliver udsat for endnu en kæmpe krise. Det er en hel generation af børn, der desværre kan risikere at gå tabt.

Med den kommende Danmarksindsamling har Charlotte derfor også et håb om, at både børn og voksne vil tænke mere over, hvordan corona påvirker folk i andre lande.

- Jeg håber, at den her indsamling kan være med til at børn og voksne en forståelse af, at de mangler de oplever som følge af corona, kan være rimelig små ting i forhold til, hvordan mennesker bliver påvirket andetsteds.

- Så jeg håber, folk kan få øjnene op for, at de her kår, som i forvejen er svære at leve under, bliver endnu sværere at leve under på grund af corona og den indflydelse, pandemien har i landene.

Danmarksindsamlingen kulminerer i et stort indsamlingsshow, som bliver sendt på DR lørdag 6. februar kl. 19.00.

Læs også