Få årshoroskop 2021 for Løven
Horoskoper

Årshoroskop for Løven 2021

Af astrolog Cathrine Oppenheim 7. december 2020
Illustration: Anna Houplain
Læs hele dit årshoroskop for Løven. Bliv klogere på, hvordan dit 2021 bliver!

Løven 23/7 – 23/8

Kærlighed

Allerede i foråret 2020 mærkede du, at forventningerne til parforholdet blev mere markant. Fik I talt om det dengang?

Hvis ikke vil 2021 være året, hvor forholdet kan tages op til revision. Mange år er måske passeret, uden at forholdet er blevet næret, og er det tilfældet, trænger I begge til en opblomstring eller til at overveje, hvorfor I forbliver sammen.

I de forhold, hvor der stadig er respekt og nysgerrighed på hinanden, kan det betale sig at investere tid og kræfter i at gøre forholdet endnu tættere.

Der vil komme små bump i kærligheden i år, men er forholdet godt funderet, kan det kun udvikle sig i en positiv retning.

I de forhold, hvor kravene synes store eller umulige at opfylde, er det tid til at gå i en alvorlig dialog om det videre forholds indhold. Det kan være, at I skal helt ud til kanten for at finde en brugbar vej frem – sammen.

Det er kun godt at stille krav – så er der ikke noget, man skal gætte sig til, og det vil også blive tydeligt, hvorvidt I hver især er indstillet på at fortsætte forholdet, eventuelt på nye betingelser.

Generelt er der fine aspekter for kærligheden hele året. Der vil dog være få tidspunkter som sidst i januar, i maj, august og oktober, hvor der skal forhandles lidt mere om, hvordan I hver især ønsker, at forholdet skal være. I de perioder vil kravene være større og måske med god grund.

Den bedste periode for kærlighedens udfoldelse er sidst i marts, start juni, sidst i september og oktober og sidst i november.

Er du single Løve og ønsker et forhold, kan der dukke en seriøs partner op i 2021.

I den forbindelse er det klogt at have tænkt over og formuleret nogle forventninger. Selvfølgelig skal I se hinanden an og finde fælles fodslag, før der kan stilles krav.

Men det følger med, og hvis ikke du stiller krav, vil en potentiel partner med stor sandsynlighed gøre det.

Derfor er det godt at være på forkant. Løsere forbindelser er også en mulighed, og der vil være mange muligheder for spændende møder i april, juni og oktober. Særligt kan et møde sidst i januar blive interessant på sigt.

Familie og venner

Der er fire tidspunkter i 2021, hvor familielivet især bliver omdrejningspunkt. Det kan skyldes flere ting, men især vil der i sidste halvdel af januar være fokus på ændringer i boligen – eksempelvis flytning – men det kan også dreje sig om selve familiesammenholdet.

I starten af juni kan der være behov for renovering af boligen eller lidt dybere samtaler, som skal til, for at alle i familien får givet udtryk for deres meninger eller følelser. I oktober kan der for alvor komme skred i familieprojekter, som virkelig gør en forskel, og midt i november vil der også være basis for at forbedre eller rydde op i eksempelvis kælder eller pulterrum.

Forholdet til dine venner og bekendte kan gå ind i en ny fase, hvor du måske stiller dig mere kritisk an end tidligere. Forbindelse til nogle nære relationer kan mindskes, ligesom de også kan blive tættere og mere forpligtende.

Under alle omstændigheder vil det være et område, som du tillægger større opmærksomhed. Nye venner og bekendte kan komme ind på scenen, og der vil være flere der "kæmper om din gunst".

Det sociale liv kan på nogle områder blive udvidet og på andre indskrænket. Du bør regne med, at du vil være en efterspurgt person især i det sociale liv.

Hverdagen

Jobområdet, hvis du stadig er på arbejdsmarkedet, kan ændre sig pludseligt, og her gælder det om at tænke hurtigt og følge med de trends, der dukker op.

Mange af de gamle arbejdsdyder er under omlægning, og det har Covid-19 måske skubbet til. Arbejdsforhold er ændrede, eventuelt til mere hjemmearbejde.

For nogle har det været en velsignelse, for andre en følelse af ensomhed. Ny teknik kan præge arbejdslivet i det kommende år. Robotter kan eksempelvis tage over i nogle arbejdsopgaver, og meget vil foregå i den virtuelle verden.

Noget i hverdagen vil blive væsentligt nemmere. Det kan gælde din sundhed, hvor du måske i 2020 har haft udfordringer, som du nu har fået klaret, så skavanker, der har præget hverdagen de seneste år, er forsvundet.

Meget føles lettere i 2021, og dit humør er så småt ved at vende tilbage til normalen.

Det kan dog stadig være aktuelt at foretage større ændringer i hverdagen. Det kan være livsstilændringer, som berører kosten, der kan dukke mere fitness op i hverdagen, eller det kan vise sig arbejdsmæssigt.

Fremtid

Ny teknik kommer til at fylde meget for os alle – men især for Løverne i forbindelse med arbejde, og hvad du end beskæftiger dig med.

Derudover vil kærligheden blive mere nærværende for de Løver, der tør gå 100 procent ind i en ny relation.

Mere seriøsitet vil præge kærligheden, og det faste forhold kan blive mere fasttømret – og måske vil bryllup komme på tale, hvis ikke det allerede er realiseret, mens nogle vil giftes igen, for at cementere kærligheden på ny.

Nye bekendte, som har en masse ideer, kan komme ind i dine cirkler, og du vil fornøjes ved at føre debatter og diskussioner med personer, som kan tænke ud af boksen, og som nok er meget intellektuelle, men der er fremsyn og udsyn, og det er lige, hvad du trænger til for at komme ovenpå de seneste par års udfordringer.

Årets højdepunkter

Samarbejde, parforhold og forhold til for eksempel offentlige myndigheder kommer i særlig fokus i løbet af året.

Du påvirkes en del af dine nære relationer det meste af året. Selv om du selv kan markere dig og måske også være ret så ligeglad med, hvad andre mener og synes, er der alligevel en særlig person, der kan få dig til at lytte og måske også tage imod kritik.

Men det kræver, at I er helt på bølgelængde. Faktisk kan du føle dig meget inspireret af vedkommende, og et samarbejde vil falde meget fordelagtigt ud.

I maj og juni vendes din opmærksomhed mod andre områder, og her kan du især gøre opmærksom på dig selv i nogle helt specielle sammenhænge.

Du har en viden, som ligger på et specialområde, hvor man skal være trænet i at forstå eller opfylde nogle særlige betingelser for at få hjælp.

Du har heldet med dig, så hold dig ikke tilbage med at søge eventuelle tilskud i det tidlige forår.