https://imgix.femina.dk/2021-05-26/lisejohansenpng.png
Kommentar

”Vi bestemmer da selv, hvordan vi fordeler barslen.” Bullshit. Det gør jeres økonomi og en forældet lov

26. maj 2021
af Lise Johansen
Foto: PR
KOMMENTAR: Selvom kvinder tager 90 procent af barslen, og mænd kun 10 procent, oplever jeg, at mange mener, barselsreglerne i dag er ligestillet for forældrene. Det er de ikke: Tværtimod favoriserer de mor og gør far/medmors barsel til en dyr omgang for familien.

Lise Johansen er direktør i Kvinderådet.

”Lad nu familierne bestemme selv.”

Det får jeg tit at vide, når jeg taler for at øremærke barsel til fædre og med-mødre. Underforstået, at familierne allerede bestemmer selv i dag.

Det er min oplevelse, at mange går rundt i den tro, at vi har indrettet barselregler lige for forældrene, og at forældrene har lige god løndækning under orlov.

Ergo den ”helt frie” familieindretning anno 2021 er bare, at mor tager 90 procent af orloven og far/medmor de resterende 10 procent, som det er tilfældet i dag.

Bullshit, siger jeg.

For det første anviser barselsloven helt klart, hvilken forælder der er vigtigst og derfor, hvem der skal tage den længste orlov.

Mor har 18 ugers øremærket og betalt orlov før/efter fødslen, hvor far og medmor kun har to uger, som han/hun vel at mærke skal tage lige efter fødslen sammen med mor.

Far/medmor har i dag ikke ret til egen betalt orlov med sit barn.

Efter mors barsel kan far og mor rigtignok dele 32 ugers forældreorlov ”frit” imellem sig. Men her spænder økonomien ben.

Far får otte uger, mens mor får et halvt år

Økonomi er nemlig den anden store barriere for en mere ligelig fordeling af orloven.

Hvis ikke den virksomhed, hvor far er ansat, giver løn under forældreorlov, er det nemlig billigst for langt de fleste familier, at mor går på barselsdagpenge frem for far.

Han tjener jo mest: Uligeløn, I ved – i Danmark tjener mænd stadig i gennemsnit 15 procent mere end kvinder.

Heldigvis har de fleste arbejdsgivere og overenskomstpartere indset vigtigheden af at sikre løn til fædre og medmødre for netop at tilskynde en mere ligelig fordeling af barslen.

For eksempel har du som nybagt far og industriarbejder siden 2020 kunnet få otte ugers orlov med løn.

Løndækningen er bare ikke i nærheden af, hvad mor får af løndækning i de samme overenskomster og aftaler. Til sammenligning får hun løn i et halvt år.

Det skyldes ikke ond vilje fra arbejdsgivernes side, at de ikke giver mor og far/medmor lige god løndækning.

Barselsloven forhindrer det simpelthen. Mor har jo spærret til sine 18 ugers betalt orlov. I forældreorlovsperioden derimod skal forældrene ligebehandles.

Hvilken progressiv arbejdsgiver vil betale mødre for at blive hjemme i længere og længere tid efter barsel?

Det får den konsekvens, at enhver forbedring, du som arbejdsgiver giver far (fx 12 uger med løn), skal du også give mor – hvilket så vil sige 30 uger med løn til hende.

Det forhindrer effektivt yderligere løn under forældreorlov til far, for hvilken progressiv arbejdsgiver vil betale mødre for at blive hjemme i længere og længere tid efter barsel?

Og her er vi så tilbage ved den lovgivning, som bare MÅ og SKAL ændres.

Ingen pådutter forældre en særlig fordeling

Inden august 2022 skal Danmark implementere et direktiv fra EU, der har til formål at understøtte ligestilling i familien ved at øremærke to måneders barsel til begge forældre.

Sæt nu, at vi fastholder den lov, vi har i Danmark i dag? Ja, så vil det nye direktiv ikke alene betyde to måneders egen orlov til far/medmor (hurra!).

Det vil også betyde, at mors øremærkede orlov forlænges med to måneder (sig farvel til kvindeligt iværksætteri!) og derved, at andelen af orloven til ”fri fordeling” bliver mindre.

Ovenstående benspænd i forhold til at udbygge fars løn under orlov vil tilmed stadig være en realitet for arbejdsgivere og overenskomstparter.

Hør tre fædre fortælle, hvorfor øremærket barsel til far er en god idé i videoen herunder:

Det er derfor, både politikere og andre interessenter nu kræver ligestilling i barselsreglerne. Ligestilling vil ikke sige, at man pådutter forældrene at dele på en bestemt måde.

Men det handler i sin enkelthed om at ligestille forældrene i reglerne, så de efter fødslen har ret til lige meget betalt orlov (fx 12 eller 14 uger) og samtidig får en stor del, som de frit kan overdrage til hinanden (fx 20- 24 uger).

For min skyld kunne man ved samme lejlighed også godt lægge et par ekstra uger oveni.

Det skal nemlig være sådan, at mor - såvel som far/medmor - kan tage den store luns af orloven, hvis det er det, der passer familien bedst.

Familier er jo forskellige – de er for eksempel iværksættere og regnbuefamilier. Det skal også være sådan, at man med tiden kan sikre forældrene en lige god løndækning under orlov.

Før det sker, vover nogen at sige til mig: ”Lad nu familierne bestemme selv.” Grrrrr.

Læs også