politibetjent med ryggen til, genrefoto
Samfund

Tina har været betjent i 35 år: ”Der er en stiltiende accept af, at nu træder du ind i en mandeverden, og så må du være med på de præmisser”

17. maj 2023
Af Bonna Haagen Pedersen og Laura Nissen
Foto: Søren Lamberth. Grafik: Redaktionen
Tina husker ikke at have haft en arbejdsdag i politiet, hvor hun ikke har lagt øre til sexistiske og seksuelle kommentarer blandt kolleger. Men selv om hun mener, der skal være plads til en grov tone i det risikofyldte arbejde, synes hun, det kammer over.

– Du ser træt ud, har du kneppet hele natten?

– Så du hende anklageren? Hende gad jeg godt at give en tur.

– Jeg kommer til at tænke på, hvordan du ville se ud uden tøj på.

Det er blot nogle eksempler på den type kommentarer og bemærkninger, som Tina har modtaget eller overhørt i sit arbejde som betjent.

– Det er plat, nedladende og kan være pisseirriterende at høre på. Jeg bliver træt på mit køns vegne. For når de taler sådan, er det, som om man som kvinde kun kan blive set for, hvordan man ser ud, og hvad man kan bruges til i sengen, fortæller hun.

Tina har været ansat i politiet i mere end 35 år. Hun husker ikke at have haft en arbejdsdag i politiet, hvor omgangstonen ikke var sexistisk eller seksuel. Bortset fra på en enkelt station, hvor hun primært sad med én ”pæn og ordentlig mand”.

Da Tina begyndte i politiet var der få kvindelige betjente. Og selv om der inden for de seneste 10 år er kommet flere kvinder til, er politiet stadig en arbejdsplads, hvor mænd udgør flertallet. I dag er 19 procent af polititjenestemændene kvinder.

Har du min ryg, hvis jeg siger fra?

I jobbet som politibetjent skal man møde enhver person i øjenhøjde og med en udstrakt grad af empati. Man er forpligtet til at leve op til et særligt krav om værdighed og agere professionelt og ordentligt. Ifølge politiets etiske retningslinjer skal det interne sprogbrug også være i overensstemmelse med politiets grundlæggende værdier, og man skal udvise respekt over for sine kolleger.

Men femina update har talt med en række tidligere og nuværende betjente, der fortæller en anden historie. De har oplevet, at den interne tone kan være hård, grov og til tider kamme over i sexisme og chikane. De fortæller, at det kan være svært at sige fra, når ens grænser bliver overskredet, særligt som kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads.

I en række artikler går femina update tæt på arbejdsmiljøet i politiet og forsøger at finde ud af, hvordan kulturen på arbejdspladsen hænger sammen med risikoen for at blive udsat for seksuel chikane på sin arbejdsplads.

Det gør vi, fordi alle fortjener at føle sig trygge på deres arbejdsplads. I særlig grad må man forvente, at politiet, der skal varetage resten af befolkningens sikkerhed og tryghed, også selv oplever, at deres arbejdsmiljø er sikkert og trygt.

I en rapport fra analyseinstituttet VIVE fra 2020 fremgår det, at 33 procent af de kvindelige betjente har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra en kollega eller leder.

Tina har også oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og kolleger, der kom med seksuelle opfordringer. Hun har været vred og irriteret over en kultur på arbejdspladsen, som hun kalder sexistisk.

Men hun har også oplevet at tilpasse sig til en mandsdomineret arbejdsplads og lært, hvordan hun kan sætte sig i respekt over for sine mandlige kollegaer.

Nu fortæller hun sin historie. For selv om hun mener, at der skal være plads til en fri og grov jargon i et risikofyldt arbejde, synes hun også, at de sexistiske og seksuelle kommentarer fylder for meget i dagligdagen.

Hårdhudet

Inden Tina begyndte i politiet, var hun udmærket klar over, at hun trådte ind på en mandsdomineret arbejdsplads.

– Der er en stiltiende accept af, at nu træder du ind i en mandeverden, og så må du være med på de præmisser. Og kan du ikke tåle lugten i bageriet, så må du finde et andet arbejde, fortæller hun.

Derfor tror hun også, at det kan være svært at stå ved, at de ting, man kan opleve fra kolleger, er grænseoverskridende. For som kvinde bør man vide, hvad det er, man går ind til i arbejdet i politiet, mener hun.

Tina er selv blevet vant til lidt af hvert gennem sine mange år i tjenesten. Selv om hun både synes, at de sexistiske og seksuelle kommentarer blandt kolleger kan være nedladende og fylde for meget, undlader hun at italesætte dem, medmindre de er ”rigtig slemme” eller er direkte rettet mod hende selv.

– Jeg tager det ikke ind. Jeg kan godt distancere mig fra det. Meget af det rører mig ikke, men det gør, at jeg mister noget respekt for kolleger, fordi nogle af dem går langt over stregen, siger hun.

Samtidig anerkender Tina også, at det kan være svært at håndtere tonen på samme måde, hvis man er mere sårbar, end hun er, eller befinder sig i en sårbar periode.

Hvis man italesætter de ting, der går over stregen, bliver det sjældent modtaget med kyshånd. Det har Tina erfaret på den hårde måde.

Seksuel chikane i politiet

I en rapport udarbejdet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, i 2020, svarer 33 procent af de kvindelige politibetjente, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed fra en kollega eller leder. Det samme gælder for fire procent af de mandlige ansatte.

Rigspolitiet udarbejder trivselsmålinger for politiet og Anklagemyndigheden. Her svarer mindre end en procent i 2022 og 2020 “ja” til, at de har oplevet seksuel chikane fra en kollega eller leder inden for de seneste 12 måneder.

Men man skal passe på med at affeje problemet, fordi det ikke viser sig markant i trivselsmålingerne. Det mener Maj Britt Dahl Nielsen, som er seniorforsker på SDU og blandt andet forsker i uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Det skyldes, at der i mange trivselsmålinger bliver spurgt overordnet.

femina update har talt med flere eksperter, der peger på, at det reelle tal kan være højere. Det skyldes blandt andet, at det kun er dem, der selv betegner deres oplevelse som seksuel chikane, der svarer “ja”.

I dag er 19 procent af de danske polititjenestemænd kvinder. Femina update har talt med flere eksperter, der fremhæver, at kvinder i mandsdominerede fag har større risiko for at blive udsat for seksuel chikane. Det skyldes bl.a. at man bliver mere synlig som kønsminoritet, og at det derfor bliver mere sårbart at sige fra.

Flere af de tidligere og nuværende betjente, femina update har talt med, fortæller at sexistiske og grænseoverskridende kommentarer er en normal del af omgangstonen på arbejdspladsen. Det kan ifølge en ekspert være med til at skabe grobund for voldsommere krænkelser.

For flere år tilbage var Tina på en station, hvor der ofte blev afspillet porno på et tv i et hvilerum. I rummet kunne man under nattevagter sætte sig i en stol og tage en pause, hvis der var tid til det.

Men for Tina var der ikke meget pause ved at være ”tvangsindlagt til at se på porno”.

– Det var fuldstændig uacceptabelt og vildt generende. Det var utilstedeligt, at de kunne finde på at sidde og gøre det på en arbejdsplads. Det burde kun høre til i privatlivets sfære, siger Tina.

Dengang oplevede hun også, at der er blevet afspillet porno i andre rum, mens hun sad og forsøgte at lave sit arbejde. Men det var svært at gøre, mens hun overhørte lydene fra filmen.

Da Tina gik til de kolleger, der så med og lod dem vide, at det ikke var i orden, oplevede hun at nogle mandlige kolleger kaldte hende en “gimpe” og fortalte hende, at hun var sippet og sart.

En respons, som hun mener, er typisk, hvis en kvinde siger fra over for netop de dele af kulturen:

– Det bliver altid kanaliseret over på den kvinde, som opponerer imod det. Så er det hende, der er noget galt med, og som ikke kan være tolerant. Den bliver aldrig vendt indad hos de mandlige kolleger, fortæller Tina.

Det er også en af årsagerne til, at hun i de fleste tilfælde vælger at tie det ihjel, når hun lægger øre til sexistiske og seksuelle bemærkninger, både overfor hende selv eller rettet mod andre kollegaer.

Med årene er det sjældent, at hun personligt bliver generet over tonen. Men hun har overhørt kommentarer eller jokes rettet mod andre kolleger, som hun har fundet meget krænkende.

Siger du fra, når du hører kommentarer rettet mod andre, som du synes, er krænkende?

– Nej, det gør jeg ikke. For de mennesker, der siger de her ting, har ikke den empati, der skal til for at forstå det. Selv hvis jeg prøvede at irettesætte dem eller påvirke dem, så ville det ikke rykke noget, siger Tina.

At vælge sine kampe

Når Tina selv har oplevet at få rigtig grove eller lumre kommentarer fra kolleger, har hun svaret igen med en skarp kommentar af samme skuffe. Hun har forsøgt at vende situationen om, og det har lukket munden på dem.

– Man kan diskutere, om det er den rigtige taktik. Jeg har forsøgt at undgå det mønster, hvor det bliver den, der siger fra, der bliver udelukket fra det gode selskab, fortæller Tina.

Hun har afvejet, hvilke kampe hun gad at tage i forhold til de reaktioner, hun kunne risikere. Og som hun ser det, har hun taget tilpas mange kampe, til at hendes kolleger godt ved, hvad hun ikke vil finde sig i.

Når hun har sagt fra, har det været vigtigt for hende at gøre det på en måde, hvor hun ikke blev opfattet som pibet eller sart. Som kvinde i politiet mener Tina, at man skal undgå at fremstå som et offer, når man siger fra.

For man kan risikere, at kollegerne tager den opfattelse med sig, når de står på gaden i en presset situation.

Det samme gør sig gældende for måden, man siger fra på. Beklager man sig over tonen til ledelsen, fortæller Tina, at man kan risikere at blive opfattet som en stikker.

Hvor går grænsen?

I Tinas arbejde har hun vekslende opgaver og kan risikere at stå i situationer, der hurtigt eskalerer. I det risikofyldte arbejde mener hun også, at der skal være højt til loftet i den kollegiale omgangstone.

Det er en del af den ”lim”, der holder sammen på korpsånden.

– Der er nødt til at være en buffer, og den er ofte de grove og morbide jokes. Det er man nødt til at kunne æde, når man er i politiet, for ellers er der ikke noget sammenhold.

Derfor synes Tina også, at det er svært at vurdere, hvor grænsen for de sexistiske og seksuelle jokes og kommentarer skal gå. Selv mener hun, at det kammer over, når kommentarer og jokes af den karakter er daglige.

Sidste år blev omgangstonen nævnt på et personalemøde i Tinas afdeling. Ledelsen gjorde opmærksom på, at de skulle tænke sig om, før de talte, og især i forhold til kommentarer med seksuelle undertoner og sexistiske jokes.

Siden 2020 har Rigspolitiet indført en politik om grænseoverskridende handlinger og krænkende adfærd, udarbejdet actioncards, der skal gøre det klart, hvordan en krænkelse skal håndteres, samt afholdt en række temadage.

Men det er Tina ikke stødt på. Personalemødet var første og eneste gang i hendes karriere, at tonen er blevet italesat af hendes ledelse, fortæller hun.

Hendes kolleger grinte af, at det blev taget op på mødet. Men Tina mener alligevel, at det er nødvendigt at ledelsen italesætter det og involverer medarbejderne i samtalen om grænser.

– Hvis ikke man sikrer, at der kommer fokus på det, så bliver det aldrig anderledes.

Tina er ikke kvindens rigtige navn, da hun ønsker at være anonym af hensyn til sit arbejde. Redaktionen er bekendt med hendes identitet og hvor i politiet, hun er ansat.

Politiets svar

Vi har foreholdt Rigspolitiet for en række af de kritikpunkter, der nævnes i artiklen. De har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar skriver de blandt andet:

“I politiet er det vigtigt løbende at forholde sig til kulturen, omgangsformerne og det forhold, at vi hver især har forskellige grænser for hvad vi finder acceptabelt. Politiet har derfor også de seneste år sat endnu mere fokus på området omkring krænkende handlinger. Det gør vi for at sende et klart signal om, at krænkelser eller chikane er aldeles uacceptabelt, hvad enten det er af seksuel karakter, racistisk eller lignende.”

Læs også