præst
Samfund

Nu må folkekirken ikke længere fravælge præster, fordi de er kvinder

13. november 2023
Af Nanna Niemann
Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
I Danmark er det forbudt at forskelsbehandle på baggrund af køn, men den danske folkekirke har været fritaget for den bestemmelse. Indtil nu.

Nu bliver det forbudt for den danske folkekirke at fravælge præster på baggrund af køn.

Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Den danske folkekirke har ellers indtil nu været fritaget fra en del af ligebehandlingsloven, der handler om, at man ikke må forskelsbehandle på baggrund af køn.

Det har betydet, at menighedsrådene har haft lov til at lægge vægt på køn, når de skulle vælge ny præst. Det har resulteret i, at flere kvindelige præster er blevet fravalgt.

Den nye ændring betyder i praksis, at det nu bliver ulovligt for folkekirken at indstille, ansætte eller fravælge kandidater på baggrund af deres køn.

Sagen har været diskuteret, siden DR afdækkede undtagelsen fra ligebehandlingsloven i august 2022. Det førte til, at et flertal af de danske biskopper ville afskaffe den, så kirken ikke længere kunne skele til køn i ansættelsesprocessen.

Dengang tøvede daværende kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) med at fjerne undtagelsesbestemmelsen.

Efter et halvt år blev sagen genoptaget i marts af Peter Birch, biskop i Helsingørs Stift. Han kom med en opfordring til nuværende kirkeminister Louise Schack Elholm (V) om at se på lovbestemmelsen.

Hun forholdt sig tøvende, men udtalte tidligere til DR, at regeringen “er i proces”. Men nu lyder meldingen i pressemeddelelsen, at regeringen fjerner undtagelsen.

Kirkeminister Louise Schack Elholm siger i meddelelsen, at hun er kommet frem til sin beslutning efter samtaler med repræsentanter for flertallet og mindretallene i folkekirken, og at hun på den baggrund, kan konkludere, at bestemmelsen i dag har mere symbolsk end praktisk betydning for folkekirken.

-Selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund.

Argumentet for at fritage den danske folkekirke fra bestemmelsen i ligebehandlingsloven bunder i hensynet til religionsfrihed.

Det betyder, at hvis den enkelte præsts religiøse overbevisning strider imod at ansætte en kvinde, skal vedkommende beskyttes.

I den danske folkekirke er det menighedsrådet i et sogn, der består af fem frivillige medlemmer, der indstiller den præst, der skal ansættes.

Folkekirkens biskopper har i fællesskab opfordret til, at undtagelsen fjernes, fordi de anser den for at være “utidssvarende og unødvendig”. De missionske bevægelser har haft et andet syn på bestemmelsen.

Den nye lovændring ændrer ikke på, at det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst, siger kirkeministeren i meddelelsen

- Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til.

Vil du lytte til femina update? Så lyt til vores podcast, hvor vi en gang om ugen dykker ned i en af de største historier fra vores verden og folder den ud for dig. Du kan lytte til podcasten i appen Ally, i Apples podcast-app eller på Spotify:

Læs også