mand
Samfund

En særlig gruppe af mænd har manglet retten til at få hjælp. Den får de nu

25. april 2023
Af Aja Nøhr Larsen
Foto: Unsplash
Med den nye finanslov skal voldsramte mænd have samme rettigheder som kvinder. Det indebærer blandt andet retten til at komme på krisecenter.

Er en kvinde udsat for partnervold, har hun ret til at komme på et specialiseret krisecenter for voldsudsatte. Men står mænd i samme situation, må de tage på et herberg.

På den måde har kvinder indtil nu haft ret til flere tilbud end mænd, når det kommer til ofre for partnervold.

Men nu skal voldsudsatte mænd tages seriøst på lige fod med kvinder.

Det fremgår af den nye finanslov, som blev præsenteret i går.

"Aftalepartierne er enige om, at mænd udsat for vold i nære relationer skal have hjælp og støtte, og at vi som samfund skal tage voldsudsatte mænd seriøst," står der blandet andet.

Det er den tidligere regerings handleplan mod partnervold og partnerdrab, som nu får yderligere midler til ligestilling af tilbud til mænd og kvinder. Der afsættes 7,6 mio. kr. i 2024, 13,2 mio. kr. årligt i 2025-2026 samt 13,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Det er ikke uddybet i finansloven, hvad de nye midler præcis skal finansiere, men ifølge et tweet fra ligestillingsminister Marie Bjerre drejer det sig blandt andet om at skabe lige ret til at komme på krisecenter, tage børn med på centret og få psykologhjælp.

Ministeren kalder det deruover en ”kæmpe sejr for mænds ligestilling” på Twitter.

At mænds rettigheder er et overset område, når det kommer til ligestilling, var også en af ministerens mærkesager, da femina talte med hende i februar.

– Ligestillingskampen må ikke kun være en kvindekamp, sagde hun.

Det er cirka 20.000 mænd, der årligt bliver udsat for fysisk partnervold, og 76.000 der bliver udsat for psykisk vold.

Omkring 400 mænd tager hvert år ophold på et herberg som følge af vold i nære relationer.

Direktør for Mandecenteret, et tilbud til voldsramte mænd, Jacob Astrup, deler også sin begejstring på de sociale medier.

– Stor glæde over ministerens utvetydige opbakning til at sikre voldsudsatte mænd samme rettigheder som voldsudsatte kvinder. Tiden ER i den grad inden til at sikre ligestilling. Med denne finanslov er der vægt bag ordene, så vi kan skabe den rigtige model.

Læs også