genrebillede
Samfund

Emmas voldtægtssag kom aldrig for retten. Nu går Menneskerettighedsdomstolen ind i sagen

7. marts 2023
Af Silje Qvist
Foto: Unsplash (genrefoto)
Statsadvokaten glemte at meddele ham, at sagen ville fortsætte. Tidsfristen slap op, og det betød, at Emma ikke kunne få sin sag prøvet i retten. Han gik fri uden at have været for en dommer.

Ifølge ham var der samtykke. Hun havde været den, der havde taget initiativet. Men Emma havde en helt anden oplevelse end ham.

Hun mente, at hun var blevet voldtaget af ham. At hun havde kæmpet imod, men var blevet smidt ned og holdt fast af ham.

Hun blev undersøgt, og de kliniske fotos viste blå mærker, sår i halsen og indvendigt i munden.

Da Emma politianmeldte manden til politiet tilbage i 2021, vurderede statsadvokaten i København, at sagen skulle for retten. Det krævede blot, at den mistænkte mand skulle have besked om, at han skulle stilles for en dommer, inden for en bestemt frist.

Men statsadvokaten overholdt ved en fejl ikke fristen. ”En menneskelig fejl, som de vedkender og beklager meget.”

En beklagelig fejl

Emmas sag bliver sammen med andre kvinders lignende sager foldet ud i DR's nye podcastserie "En beklagelig fejl", der handler om politifejl med alvorlige konsekvenser for flere ofre.

Du kan læse hele Emmas historie her.

Manden gik fri uden at have været for retten.

Nu går Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ind i Emmas sag. Det skriver DR.

Menneskerettighedsdomstolen har bedt den danske stat om at redegøre for, om der er sket brud på de fire følgende menneskerettigheder, der er beskrevet i Emmas klage til domstolen.

  • Artikel 3: Om at ingen må underkastes nedværdigende behandling.
  • Artikel 6: Om at enhver har ret til en retfærdig rettergang.
  • Artikel 8: Om at enhver har ret til respekt for sit privatliv.
  • Artikel 13: Om at enhver, der har fået krænket sine menneskerettigheder, skal have adgang til effektive retsmidler.

Advokat Tyge Trier fortæller til DR, at Menneskerettighedsdomstolen afviser langt de fleste sager, der kommer deres vej. Derfor er det en stor sejr, at de er gået ind i sagen og forlanger svar fra den danske stat.

Man ved endnu ikke, om sagen ender med at køre ved domstolen i Strasbourg.

Emma er meget glad for, at hendes sag bliver taget seriøst, og at den danske stat skal forholde sig til fejlene begået i hendes sag.

– Nu er de virkelig presset ud i en situation, hvor de er nødt til at tage hånd om det, og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Nu er der simpelthen nødt til at blive gjort noget, siger hun til DR.

Statsadvokaten har i et skriftligt svar til DR skrevet, at forløbet ikke står til at kunne ændres, men at de vil have fokus på, at sådanne fejl ikke sker igen fremover.

Læs også