Christopher
Christopher
Samfund

Christophers barselsplaner fik folk til at spørge: "Kan man det?"

16. januar 2023
af Katrine Rosenbæk
Foto: Privat
“Kan man virkelig holde så meget barsel?” Sådan har mange spurgt Christopher Bering Baden og hans kone, når de har fortalt om deres planer. Men det kan man. Det kræver bare planlægning.

Sally kom til verden i oktober 2022, og de første 2,5 måneder af hendes liv, holdt både hendes mor og hendes far, Christopher Bering Baden, barsel sammen.

Efter nytår begyndte Christopher så på arbejde igen. Men det betød ikke, at han var færdig med at holde barsel.

Nej, over foråret og frem til sommeren holder han én ugentlig barselsdag. Og så går han ikke bare på sommerferie senere, men på 4,5 måneders barsel.

I alt ender han med at holde 8,5 måneders barsel med lille Sally. Seks måneder sammen med sin kone, som holder 12 måneder. Og så har Christopher 2,5 måneder alene med Sally, som desuden er lillesøster til parrets første barn, Svend.

Da de fik ham for seks år siden, kunne det også lade sig gøre for dem at være meget hjemme med ham, og de var enige om, at det også skulle prioriteres ved barn nummer to.

– Det er et behov for at træde ud af det der hverdagstrummerum og have tid til et lille nyt spædbarn. Det handler om at skabe noget overskud i hverdagen og undgå at gå ned med stress, siger han.

Men når Christopher Bering Baden fortalte familie og venner om, hvordan de havde strikket barselstiden sammen, spurgte mange: “Kan man virkelig holde så meget barsel?”

Hvordan er det nu med barselsreglerne?

  • Før fødslen har kvinden ret til fire ugers graviditetsorlov.
  • Efter fødslen har hver forælder ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge.
  • 11 uger er øremærket til hver, mens de resterende 13 uger kan overdrages til den anden forælder.
  • LGBT+-familier har mulighed for at overdrage de uger, som ikke er øremærket, til sociale forældre, som for eksempel kan være den retlige forældres ægtefælle eller samlever. Det gælder for forældre til børn født fra 1. januar 2024.
  • Er man soloforælder, har både solomor eller solofar ret til at holde op til 46 ugers orlov. De har også mulighed for at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem. Også dette gælder for forældre til børn født fra 1. januar 2024.
  • Hvis du er lønmodtager, har du typisk ret til fuld løn under noget af din barsel – men hvor mange uger det drejer sig om afhænger af din overenskomst eller arbejdsgiver.
  • Efter den 10. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til 32 ugers fravær. Nogle har ret til at forlænge den periode til 40 uger, andre kan forlænge den til at vare 46 uger. Det vil sige, at man kan komme op og holde sammenlagt omkring 112 ugers barsel.
  • Hvis man vil gøre som Christopher Bering Baden og genoptage arbejdet delvis og senere igen holde helt fri, skal man aftale det med sin arbejdsgiver.

Kilde: bm.dk, borger.dk, retsinformation.dk

Derfor skrev han et opslag på LinkedIn om, at det kan man. Og det nåede ud til 100.000 personer. I kommentarfeltet var der også nogle, som skrev, at reglerne altså ikke sådan lige er til at gennemskue.

Far på lang barsel

Da barselsloven blev ændret i august 2022, fik far eller medparter yderligere ni ugers øremærket barsel, så de nu samlet har 11 uger. Dengang følte nogle kvinder, at der blev taget noget fra dem. De mente hellere, at man skulle lægge barslen til far eller medparter oven i den, der allerede fandtes.

Men den måde, Christopher Bering Baden og hans familie har indrettet sig på, er et eksempel på, at du godt kan holde mere barsel end den periode, hvor du har ret til at få barselsdagpenge, hvis du vil. Du skal bare selv betale for den – og have en arbejdsgiver, der er med på den, hvis du ønsker at afholde den meget fleksibelt.

Jeg har da bemærket, at jeg stort set holder meget mere barsel end nogen som helst anden far, jeg kender, og folk synes bare, det er fedt.

Det rejser selvfølgelig også spørgsmålet om, hvor mange penge staten skal bruge på at betale for, at vi kan være sammen med vores børn. Det er ikke dén debat, Christopher Bering Baden vil blande sig i. Han vil bare gerne vise, at man kan holde mere fri, hvis man vil, og at barslen kan struktureres mere fleksibelt, end vi er vant til at tænke.

Og samtidig bliver han også et eksempel på, hvordan du som far godt kan holde meget mere barsel end de 30 dage, der før den nye lov var gennemsnittet, og de 11 uger, der nu er øremærket til far.

– Jeg har da bemærket, at jeg stort set holder meget mere barsel end nogen som helst anden far, jeg kender, og folk synes bare, det er fedt, fortæller Christopher.

Hvem skal putte Sally?

Da han efter nytår skulle begynde på arbejde igen, delte parret især en bekymring: Hvordan skulle det gå med Sallys lur, når Christopher ikke længere var der til at putte hende?

– For det var næsten kun mig, der kunne få hende til at sove. Det løste sig selvfølgelig efter et par dage, men jeg synes, det var en fed følelse, at jeg som far eller partner var bedst til en ting med mit spædbarn, fordi jeg også havde været der, siger han.

Som reglerne er i dag, har far og medparter ret til to ugers barsel lige efter fødslen, men Christopher Bering Baden kan slet ikke forestille sig, at han skulle være begyndt igen efter så kort tid.

Jeg synes, det er pissehårdt at have små spædbørn. Det er ikke, fordi jeg drømmer om at gå hjemme og dikkedikke hele dagen lang. Det er faktisk lige så meget en overlevelsesting.

– Jeg har stor respekt for dem, der kan få det til at hænge sammen, men jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre for os, så derfor har jeg været meget optaget af at være hjemme de første måneder, indtil der opstod en ny rutine med et nyt barn.

Han forsøger ikke at tegne noget glansbillede:

– Jeg synes, det er pissehårdt at have små spædbørn. Det er ikke, fordi jeg drømmer om at gå hjemme og dikkedikke hele dagen lang. Det er faktisk lige så meget en overlevelsesting, fortæller han, at de har valgt at tage så meget barsel.

Men hvordan har de råd til det? Jo, de har sparet op. Og det har de blandt andet gjort ved helt bevidst at købe et mindre rækkehus, som er billigere for dem at bo i end et større parcelhus, de også kunne have lånt til.

– Det er grundopsætningen af vores økonomi – den har vi langtidsplanlagt efter at kunne have luft nu. Ligesom man sparer op til udbetaling til at købe hus, en ny bil eller en lang ferie, har vi besluttet os for at holde rigtig meget barsel.

Det er to års opsparing, de nu bruger på barsel, som dækker den halve årsløn på 150.000 kroner, han ikke kommer til at tjene. Han er godt klar over, at de er privilegerede at have den mulighed, og at alles økonomi ikke tillader det.

Men de fleste træffer jo beslutninger om deres families økonomi. Og at holde meget barsel er én af de beslutninger, man kan træffe.

Læs også