Christina Sander
Køn & identitet

"Man bør se det at føde børn som noget altafgørende for samfundet og honorere det økonomisk"

7. marts 2023
Af Signe Thomsen
Foto: Kamilla Bryndum
Da journalist og influencer Christina Sander fik sit første barn, følte hun, at arbejdsmarkedet bare ventede på, at hun skulle blive færdig og vende hurtigt tilbage.

Hvordan opfatter du feminisme?

– Min opfattelse af feminisme har forandret sig meget, efter jeg har fået børn.

– Tidligere er jeg er gået meget op i, at kvinder skulle tjene lige så meget som mænd, opnå lige så mange bestyrelsesposter og pladser toppolitisk.

– Men da vi fik vores første barn, oplevede jeg, at mange opgaver tilfaldt kvinden uden at blive honoreret økonomisk. Det gav mig en ny tilgang til feminisme. Før jeg fik børn, var jeg ikke bevidst om, hvor stor ulighed mellem køn et forældreskab kan skabe.

– Jeg synes, at man bør se det at føde børn som noget altafgørende for samfundet og honorere det økonomisk, så det store løngab, som barslen skaber, bliver udlignet.

Christina_Sander

Hvad skal ændres i kampen for ligestilling mellem køn?

– Det burde vedtages ved lov, at alle, uanset køn, får fuld løn og pension under barsel. Ja, det er dyrt, men det er en prioriteringssag, og det vil være et skridt i den rigtige retning.

– Det ville også være meget bedre end øremærket barsel, hvor man tager barselsuger fra kvinder, som faktisk gerne vil have dem.

– For uanset hvem der er på barsel, er samfundet dybt afhængige af den opgave, det er. Vi skaber jo ligesom nye skatteydere.

Hvad gør du for at deltage i debatten?

– Det er relativt nyt, men jeg er begyndt at tale om det på Instagram.

– Det var meget grænseoverskridende for mig at tale om et så sprængfarligt emne. Men det var, som om der var en ild, der brændte i mig.

– Da jeg havde barsel, udførte jeg det mest sindssyge, hårde, krævende, udfordrende og givende arbejde.

– Jeg lavede et nyt menneske til den her verden. Og jeg følte bare, at arbejdsmarkedet ventede på at jeg skulle blive færdig.

Kort om Christina Sander

36 år, influencer og journalist.

Mor til tre børn – Marlon på fire år og tvillingerne Uma og Calvin på et år.

Bor i Holte, er vokset op i Hinnerup.

Hvad får du ud af at råbe op?

– Jeg føler, at jeg siger noget, som rigtig mange tænker. For jeg kan se, at når jeg siger noget om ligestilling på Instagram, klarer det sig helt exceptionelt godt.

– Og der er rigtig mange, som har skrevet, at de er glade for, at nogen gider at tage kampen og de tæsk, der kommer.

Hvilket råd vil du give til dine børn?

– Jeg vil sige til mine to drenge, at ligestilling er et fælles ansvar, og at de skal være drenge og mænd, som tager ansvar derhjemme. Og det vil jeg opdrage dem til.

– Til min datter vil jeg vil sige, at hun aldrig skal føle sig mindre værdifuld, bare fordi det, hun gør, og det, hun kan, rent biologisk, ikke bliver honoreret af samfundet på samme måde som det at være bankdirektør eller advokat.

– For det er den følelse, man kan få, når man sidder derhjemme og laver børn på dagpenge. Selv om det er nok den vigtigste samfundsopgave overhovedet.

Læs også