Birgitte_Baadegaard
Køn & identitet

“Ligestilling er reelt et ubrugeligt ord, for kvinder taber i stort set alle sammenhænge”

22. december 2022
Af Louise Kidde Sauntved og Anna Møller
Foto: PR
Birgitte Baadegaards seneste bog “Lige er ikke det samme som ens” undersøger de ofte usynlige strukturer og mekanismer, der har været med til at undertrykke kvinder gennem århundreder.

Hvorfor har du skrevet “Lige er ikke det samme som ens”?

– Ligestilling er reelt et ubrugeligt ord, for kvinder taber i stort set alle sammenhænge trods “ligestillede” love – for eksempel kan både mænd og kvinder få lån, men kvinder betaler mere i rente.

– Begge kan få medicin, men medicinen er primært testet på mænd. Begge kan køre bil, men bilerne er designet til mændskroppe. Begge får løn, men kvinder få lavere løn for samme arbejde. Begge kan udtrykke en mening, men kvinder høres mindre i medierne. Begge uddanner sig, men mænds uddannelse fører ofte til magtfulde stillinger, hvor de kan træffe beslutninger på både mænds og kvinders vegne.

– Konsekvensen er, at kvinder dør og bliver syge af virkeligheden. Derfor dokumenterer jeg manglen på ligeVÆRD mellem kønnene – også i et “ligestillet” samfund.

Hvorfor har du valgt at udforme bogen som et opslagsværk – fra A til Å?

– Eksempler som de ovenstående findes alle vegne. Statistikker og undersøgelser dokumenterer en skæv verden. Derfor har jeg skrevet et opslagsværk om alverdens emner, hvor skævheden viser sig.

– Forestil dig en mand og en kvinde foran et æbletræ med æbler i toppen. Begge får den samme slags kasse at stå på, samme højde og bredde. Det er jo ligestilling, ikke? Nej! For kassen er designet til mandens størrelse.

– Hvis kvinden brokker sig, får de begge en stige. Problemet er, at stigens trin er designet til en mands benlængde, hvilket skaber den samme udfordring: Kvinden har stadig sværere ved at nå æblerne – måske falder hun endda ned og slår sig. Og så synes hun, det er hendes egen skyld, for hun er ikke ’god nok’ til at plukke æbler.

Hvad håber du at opnå med bogen?

– Jeg håber dels at starte en ny kvindebevægelse blandt kvinder, uanset alder, uddannelse, etnicitet og geografi – fordi den ubalance, jeg illustrerer, findes overalt på kloden og i alle samfundslag, religioner og politiske systemer, og dels at give argumenter og et sprog for det, som mange kvinder oplever men ofte ikke kan udtrykke, fordi strukturen, jeg ridser op, er umiddelbart usynlig. Men når vi først ser, kan vi ikke ikke-se. Og så må vi åbne munden.

På hvilken måde ligger bogen i forlængelse af din bog “ManiFEST for kvinder”, der udkom i 2019?

– “ManiFEST” er en lindrende, kærlig bog, som kvinder græder over og spejler sig i. Pludselig forstår de hvorfor, de ikke trives trods utallige ’privilegier’. Den vækker kroppen snarere end hovedet – og har et mere spirituelt udgangspunkt.

– “Lige er ikke det samme som ens” vækker primært hovedet – mønsteret bliver så synligt. Forhåbentlig vækker begge bøger ønsket om at forandre.

Birgitte Baadegaard: Lige er ikke det samme som ens. Content Publishing, 280 kr.

Læs også