Julie_Jeune
Køn & identitet

Hun har et simpelt råd til dig, hvis du savner noget i dit forhold: Skriv den her liste

26. maj 2023
Af sexolog og parterapeut Julie Jeune
Foto: Mathilde Schmidt
KLUMME: Når en relation ikke fungerer optimalt, giver vi ofte den anden skylden. Vi ser ikke, hvor vi faktisk selv er en del af problemet. Men vejen til det kærlighedsliv, du drømmer om, er at blive klar på din del i dynamikken.

Prøv at lægge mærke til, om du hovedsageligt fortæller dig selv og dine omgivelser om alt det, den anden ikke kan. For så er chancen for, at du ikke ser din egen andel i det, du savner, eller som er svært i relationen, stor.

Det betyder ikke, at der ikke er noget, din partner (eller dine ekspartnere) ikke formåede. Men har du tænkt over, hvordan din måde at være på i relationen ikke er hensigtsmæssig for den måde, du faktisk ønsker at leve på?

Relationen er noget, der sker imellem jer, og udviklingen og løsningen kan først komme, når du også ser dit bidrag til den.

Der er mange gode grunde til at undersøge, hvad vi selv bringer med ind i relationen. Ikke bare er det ufrugtbart og ødelæggende at gøre den anden forkert. Vi kan heller ikke ændre den anden, men vi kan ændre os selv, og det vil ændre relationen.

Og selvfølgelig har vi også selv vores blindspots og uhensigtsmæssige mønstre, selv om vi ikke er bevidst om dem. Man siger, at man forelsker sig i en partner, der bærer de samme sår og svigt som én selv, men som har skabt en anden overlevelsesstrategi.

Lav en liste

At opdage at man selv er med til at skabe det, man er så træt af, og at man heller ikke selv bidrager til det, man længes efter, kan være meget øjenåbnende for den part, der troede, at årsagerne til problemerne lå hos den anden. Men det er svært at få øje på ens egne uhensigtsmæssige måder at være i kærligheden på.

En måde at starte denne undersøgelse på er at skrive en liste over alt det, man synes, den anden ikke formår eller formåede.

For eksempel at den anden ikke kunne forpligte sig ordentligt, ikke prioriterede kærligheden, eller at den anden er bange for kærligheden, ikke er følelsesmæssigt til stede, ikke tager ansvar, ikke bidrager nok til det fælles, er for overvældende og utryg, er for egoistisk og ikke nok interesseret i én og ens behov eller har for mange uløste ting med i bagagen.

Når du har lavet den liste, kan du kigge dybt i dig selv og se, om du faktisk selv formåede alt det, eller hvor og hvordan du heller ikke selv var følelsesmæssigt til stede, turde forpligte dig helt eller ikke var interesseret i den andens behov, måske bare udtrykt på en anden måde.

Undersøg

Hvis din anke er, at den anden ikke rigtig er eller var klar og forpligtet til det forhold, du ønskede dig, kan du undersøge, hvor du, på trods af et stort ønske om at forholdet skulle lykkes, heller ikke selv var det.

Er eller var der rod i dit liv på forskellige områder eller nogle forrige forhold, der stadig rumsterede?

Havde, eller har du i virkeligheden ikke plads til den anden i dit liv for eksempel på grund af børn, arbejde, skilsmisse eller andet? Var der egentlig også noget, du skulle tage dig af, arbejde med og rydde op i?

Måske er sandheden, at du selv dybest set også tvivlede på relationen? Måske forcerede du processen omkring jeres forpligtelse, fordi det var for svært for dig at være i usikkerheden, når der var så meget på spil?

Omvendt kan den, der har mindre brug for at forpligte sig, synes, at den anden part er usikker og hele tiden skal forsikres om kærligheden, mens det er faktisk ham eller hende selv, der er bange for kærligheden og forbundetheden. Og den utrygge adfærd, det medfører, giver helt naturligt den anden et behov for at vide, om man virkelig er der og vil forholdet.

Roller og kritik

Et af de helt store områder, hvor jeg oftest oplever et blindt punkt i forhold til, hvad man selv bidrager med, er, når man ser den anden som ”emotional unavailable”, altså, at den anden har svært ved det intime følelsesmæssige rum.

Det er tilfælde, hvor den ene savner mere nærhed og forbundethed og savner at mærke den anden og kærligheden.

Det kan den anden selvfølgelig reelt have svært ved, men vi ser ofte ikke, at vi faktisk også selv har svært ved det.

Vi forventer, at den anden skaber det intime rum, men gør ikke os selv åbne og sårbare på en måde, der er med til at invitere den anden ind, mærke os og dermed skabe det rum. Så hvis vi føler, at vi savner følelsesmæssig intimitet og forbundethed med vores partner, kan vi spørge os selv, om hvor åbne og sårbare vi faktisk selv gør os over for den anden.

Hvis vi ikke har lyst eller ikke har os selv med, må vi lytte til det. Vi skylder ikke nogen vores krop, den er helt vores egen. 

Ofte er man også med til at skabe de roller, man kritiserer den anden for. For eksempel hvis den ene part laver det hele i hjemmet, og hele tiden er den, der tager ansvar og sætter ting i gang, og samtidig er frustreret over at lave for meget.

Men hvis man selv tager et kæmpe ansvar for det fælles, og hele tiden er meget hurtig og fremme i skoene, så kan man ende med at overrule den anden, der så føler sig uformående og umyndiggjort og langsomt trækker sig og slipper ansvaret.

Både for at lave en modpol til aktivitetsniveauet, og fordi han eller hun måske alligevel ikke kan følge med. I disse tilfælde skal rollerne omfordeles til gavn for begge parter.

Den, der laver mest, skal slippe noget af ansvaret og have tillid til, at den anden kan, og så i stedet begynde at tage sig af sine egne behov.

Så vil partneren også se ens behov for støtte og omsorg, begynde at bidrage, føle sig stærkere og mere værdifuld, og rollerne vil langsomt komme mere i balance til begges bedste.

Held og lykke med at se din egen del og rolle i de udfordringer, der er. Vores intime relationer er det bedste sted til at blive klogere på os selv. Med den indsigt har du nøglen til at ændre det, du kan ændre, og så må du se om den anden følger med.

Og husk som altid, at alt det her også udspiller sig i vores venskaber, som derfor også giver os mulighed for udvikling og bedre og tættere venskaber, når vi tør se på alt det, der udspiller sig der.

Klummen blev udgivet i femina uge 17, 2023.

Læs også