https://imgix.femina.dk/media/b28862b62f7945ed81c3f40a895f3ded.jpg
Karriere og penge

"Gode mødre kan sagtens have en karriere!"

17. marts 2011
af Marie Stricker
foto: Mette Refsgaard
Det er ikke umuligt at holde gang i karrieren selvom man gerne vil være en god mor samtidig. Det er udmeldingen fra nyt forum for karrieresultne mødre.

Det kan være uoverskueligt at holde gang i karrieren når man får børn. Men som kvinder behøver vi ikke droppe vores drømme om at dygtiggøre os på arbejdsmarkedet selvom vi gerne vil være gode mødre samtidig - det mener Eileen Klitvad, som er kvinden bag initiativet Careermothers.dk

Career Mothers er et personligt udviklingsforum i en professionel kontekst for talentfulde, karrierebevidste kvinder der står på trinbrættet til at blive mor. Målet er at motivere kvinderne til at vælge at fortsætte deres liv som karrierekvinde og så samtidig støtte dem i at fastholde troen på, at det at være i karrieren ikke udelukker at de også kan være omsorgsfulde mødre.

FAKTA

Et Career Mothers Forum forløb med 16 udviklingsseancer á 4 timer over 2 år, deltagelse i virtuelt community, 4 individuelle coachingsamtaler og deltagelse i mentorordning koster i alt kr. 56.000,- for det hele.

I dag er virksomheder som Coca-Cola, Ernst & Young, Gorrissen Federspiel og DSB medlemsvirksomheder i Career Mothers og tilbyder deres kvinder i målgruppen deltagelse. Men også kvinder fra andre virksomheder kan tilmelde sig selv om virksomheden ikke er medlem

Læs mere på CareerMothers.dk

Vi har talt med Eileen Klitvad, der står bag CareerMothers.dk

Hvad er dine egne erfaringer med et liv indeholdende både stor karriere og børn? Er der noget af det I tilbyder, du selv ville have haft gavn af, da dine børn var små?
- Jeg har selv haft et liv som mor i karrieren igennem mere end 25 år. Min første søn, Martin, blev født da jeg stadig var i gang med mine studier og var knap 24 år. Han er i dag 25. Min næste, Morten, kom til verden 3 ½ år efter, på et tidspunkt hvor jeg selv stod på trinbrættet til mit første lederjob i en alder af 27 år. Med en baggrund som økonom fra CBS og senere tillægsuddannelser som for eksempel klinisk organisationspsykolog fra INSEAD, ICC Coach og Psykoterapeut, har jeg haft en karriere, der har givet mig fantastiske oplevelser og erfaringer.

- Jeg har beskæftiget mig med Salg, Marketing, Markedsanalyse, HR og Kommunikation i store virksomheder. De seneste 12 år har jeg siddet i direktioner med ansvar for HR og har i den forbindelse opnået værdifuld erfaring fra livet i den liga. I dag har jeg dedikeret mit arbejdsliv til at videregive mine erfaringer, fordi jeg husker den ensomhed og den frustration jeg selv gik med da jeg var mor i karrieren for 25 år siden.

- Mine handlinger dengang fik den konsekvens at jeg gik ned med stress i en alder af 36 år. Det var smerteligt. Og lærerigt. Siden er der kommet en bog ud af oplevelsen, og jeg er sikker på at jeg ville have været stress-sammenbruddet foruden, hvis jeg havde haft en mulighed som Career Mothers dengang jeg fik børn.

Læs også: Kavalergang koster dig jobbet

Hvilken aldersgruppe benytter jer hyppigst?
- Career Mothers er et helt nyt initiativ der starter op med det første Forum i slutningen af Marts. Forventningen er at der både vil deltage første- og flere gangs fødende og at deres alder typisk vil være fra slut 20'erne til slut 30'erne. Alderen er i sig selv ikke det vigtige her. Det vigtige er at kvinderne står i samme situation; de skal være mødre og de vil deres karriere!

I betegner jer som en slags specialiseret mødregruppe. Kunne man forestille sig, at der generelt var behov for mere specialiserede mødregrupper, hvor livvsstil er vigtigere end moderskabet?
- Målet med Career Mothers er ikke at erstatte de almindelige, socialt forankrede mødregrupper. De grupper har en social berettigelse og et socialt sigte. Career Mothers er for mødre, der har et mere ensartet udgangspunkt end blot dét at have fået en baby og bo i det samme geografiske område. I Career Mothers er det fælles udgangspunkt, at kvinderne er aktive i karrieren og at de VIL karrieren fremadrettet også.

- Jeg ved ikke, hvilke andre typer af mødregrupper, der kan være relevante og interessante for kvinder at deltage i. Men jeg ved, at livet som karrierekvinde sammen med det velfungerende moderskab kræver vilje, kompetence, benhård prioritering, valg og fravalg, tro på sig selv og grænsesætning overfor både partner, omgangskreds og arbejdsplads. Det hjælper Career Mothers kvinderne med at få styr på.

- Kvinderne der deltager i Career Mothers mødes inden de føder, under deres barsel og til de er godt integreret i karrieren igen. Der er mulighed for at medbringe baby til møderne, men vi anbefaler at kvinderne giver sig selv den luksus at komme uden deres barn, som fædrene jo så kan få lejlighed til at hygge sig med alene, i mellemtiden.

Læs også: Sådan skal du give faglig kritik

Kan man sidestille moderrollen med et arbejde eller en karierre?
- Ja, det synes jeg man kan. Moderskabet og Karrieren er begge vigtige opgaver der skal løses. Begge opgaver kræver kompetencer, nogle fælles og andre forskellige. En mor skal besidde en kærlighed til sit barn og til sig selv for at lykkes i moderskabet. I arbejdslivet behøver kærlighedskompetencen ikke være den dominerende - her er det mere spørgsmål om at trække på en evne til følelsesmæssig at distancere sig og bevare en professionel tilgang.

- Et job er et job, uanset om det er både spændende, berigende og føles uundværligt. Et moderskab er for livet. Både moderskabet og karrieren kræver kompetencer som f.eks. prioritering, planlægning, overblik, intuition, indlevelse og udholdenhed. Moderskabet kræver så i tillæg bl.a. evnen til at give og modtage kærlighed, nærhed, omsorg og opmærksomhed. Karrieren kræver til gengæld en faglig spidskompetence og en drivkraft der sikrer resultatskabelsen for virksomheden. Og ja, kompetencerne fra det ene felt kan bruges som inspiration over i det andet område. Med bevidsthed.

Hvad oplever I det er kvinderne tumler med og gerne vil have hjælp til?
- Lære sig selv bedre at kende, formulere deres livsmål og prioriteter, lave handleplaner og sikre fokus på fremdrift. Kvinderne har behov for at kunne løfte spørgsmål ind og kunne få andres perspektiver på disse. Nogle gange har de behov for blot at blive klogere på sig selv ved at blive udfordret og engageret i dialoger og øvelser. Andre gange har de konkret behov for råd og vejledning til hvad der kan gøres. Inspiration er vigtigt i den forbindelse.

- Og konkret oplysning eller faglig indsigt der kan inspirere eller afklare noget som er uklart i dag. Jeg tror det er vigtigt at sige at der ikke findes en universel løsning på, hvordan livet som mor med karriere leves bedst muligt. Men der er forskellige måder at gøre det på og det at dele sin måde med andre samt lytte til andres erfaringer er med til at forme en mere 'hensigtsmæssig' måde at gøre tingene på.

Læs også: Kvinder redder kapitalen

På hvilken måde hjælper i konkret kvinderne?
- De deltager i udviklingsforum, får hjemmeopgaver, har coach, mentor, fortrolig sparringspartner og hinanden. Men måske mest af alt; Career Mothers giver kvinderne plads til at være sårbare og til at eksponere sig selv i et forum af ligesindede der i fællesskab kan støtte og bidrage til en forståelse af at vi er i samme båd og at fælles og sammen er vi stærkere end ene og alene hver især.

Hvad er, som du oplever det, de allervigtigste faktorer, der skal være i orden, hvis en kvinde skal formå at være tilstrækkelig både i sin karierre og i sit moderskab?
- I mit univers er den vigtigste faktor for at lykkes med både karrieren og moderskabet at kvinden tror på sig selv. Selvværd og selvtillid er alfa og omega her. Dersom det lykkes at bevare troen på at jeg er god nok så finder kvinden ro med det hun laver og føler sig tilstrækkelig.

Skal kvinder altid være perfekte?
- Nej. Kvinder skal lære at forholde sig konstruktivt kritisk til hvad der er vigtigt og hvad der er mindre vigtigt i deres liv. Det er umuligt at lykkes med det hele til perfektion og det må aldrig blive målet. Målet må være at støtte kvinderne til at anerkende deres 'u-perfektion' så de får ro i maven med dette.

Shop løs: Se alle de nye varer fra Stylesnob

Læs også