https://imgix.femina.dk/media/websites/qmag-dot-dk/website/egangsbilleder-2013/november/2013-46-taender-p.jpg
Træning og kost

Dine tænder afslører hvem du er - forstå dine tænder

17. august 2014
af Vibeke Lou
Foto: stock
Hvorfor får vi dårlige tænder? Det har Dorte Bredgaard sit helt eget bud på. Hun er holistisk tandlæge og mener, at alt fra personlighed til følelsesmæssige problemer og udfordringer kan aflæses i tænderne.

Du kan næsten ikke undgå at have hørt, at tandlægen taler om numre, når han/hun undersøger dig. Hver tand har nemlig sit eget nummer og benævnes "plus" eller "minus", alt efter om den sidder i over- eller undermunden. Herunder får du Dorte Bredgaards udlægning af, hvilket livsområde hver enkelt tand repræsenterer:

1'erne:

Fortænderne i overmunden repræsenterer ego'et, altså jeg'et.

De viser det, vi basalt set står for - om man vil ses og høres - og hvordan vi opfatter os selv. Er tænderne store og meget fremtrædende, er personligheden det også. Og omvendt, er tænderne små, fylder vi ikke meget i landskabet. Er tænderne runde, vidner det om rummelighed, og er de mere firkantede, indikerer det, at vi er knap så rummelige og mindre fleksible. Fortænderne i undermunden har en lidt anden betydning. Her kan man aflæse personens energiniveau - i forhold til arbejde, fysiske præstationer og seksualitet.

> Test dig selv: Hvad fortæller din sovestilling om dig?

Dorte Bredgaard

Dorte Bredgaard er uddannet tandlæge fra Tandlægehøjskolen og har 25 års erfaring i faget som "konventionel" tandlæge. Undervejs i sin karriere har hun registreret sammenhængen mellem tænder og den mentale tilstand hos sine patienter. De mange års iagttagelser resulterede sidste år i bogen "Kan man bide fra sig - uden tænder?", hvor hun redegør for sit syn på tænder og tandsygdomme. Kort fortalt er bogens pointe, at hvis vi ikke kommunikerer vores følelser ud til verden, så begynder tænderne at tale for os. Se mere på www.tandlæsning.dk og www.Herlev-tandfe.dk

2'erne:

Tænderne ved siden af fortænderne viser vores ambitioner.

De kan være store eller små, fremtrædende eller mere anonyme - præcis som det, personen indeholder. Er 2'erne meget fremtrædende, vidner det om, at man er perfektionistisk anlagt. Dækker 2'erne lidt ind over fortænderne, betyder det, at vi lader ambitionerne overskygge vores ego - altså at vi lader os styre af vores ambitioner.

3'erne:

3'erne er vores hjørnetænder - eller "rovdyrtænder".

Det er kraftige tænder med en stærk rod, som symboliserer viljestyrke og aggressioner. Hos rovdyrene bruges de til at slå ihjel med - hos menneskene fortæller tænderne noget om, hvorvidt vi er i stand til at sætte vores vilje igennem og tør vise vores aggressioner og sige fra.

4'erne:

Kindtænderne viser vores evne til yde omsorg for andre.

Både som forældre og som almindelig næstekærlighed. I overmunden viser tænderne vores omsorg for vores nærmeste, altså familie og nære venner. I undermunden ser vi omsorgen for de lidt fjernere bekendtskaber, f.eks. kolleger og bekendte.

> Er du hunde ejer kan du afspejle din personlighed i dit valg af hund

5'erne:

5'erne repræsenterer kærlighed, selvværd og selvrespekt.

Har du hul i en 5'er, eller er tanden rodbehandlet, vidner det om et problematisk forhold til dig selv. En sund tand fortæller omvendt om et godt selvværd og en god "værdifølelse".

6'erne:

Skole, uddannelse og arbejde

6'erne er vores seks-års-tænder, der, som navnet siger, bryder frem i seks-års-alderen. De symboliserer skole, uddannelse og arbejde. Når der er problemer med dem, handler det ofte om, at der er noget, der ikke fungerer på vores arbejde eller uddannelse. Det kan være opgaver, kolleger, vilkår eller selve arbejdets eller uddannelsens art.

> Personlighedstest - find ud af hvilken kvindetype du er og find den helt rigtige mand

7'erne:

7'erne er vores 12-års-tænder.

De står for "autoritet", dvs. forældre eller mennesker, der har en eller anden form for magt over os - det kan være vores partner, veninder, svigerforældre, chef eller andre. Problemer eller udfordringer med disse mennesker kan udløse smerter eller sygdomme i 7'er-tænderne.

Læs også