Særligt sensitiv, HSP
Psykologi

HSP: Er du særligt sensitiv?

18. november 2022Opdateret 25. maj
af Malene Fich Weischer
Foto: Unsplash (udgivet første gang d. 16. maj 2017)
Omkring hver 5. dansker er særligt sensitiv, også kaldet HSP. Det betyder, at de hurtigere bliver overstimulerede af indtryk som larm, stress og uro. Det er ikke nogen sygdom at være særligt sensitiv, men det kan give udfordringer i hverdagen. Læs her, hvordan du tackler dem.

Gennem de seneste år er der kommet langt mere fokus på det at være særligt sensitiv.

I dag taler man om, at cirka hver femte dansker er en "Highly Sensitive Person", som forkortes HSP og på dansk kaldes "særligt sensitiv".

Hvad betyder det at være særligt sensitiv (HSP)?

De fleste kender nok til at komme hjem fra en særligt travl dag på arbejde - med larm, forstyrrelser, uro og travlhed - og føle sig næsten svimmel. Man kan have bankende hovedpine og det eneste, man har lyst til, er egentlig at springe direkte i seng.

Sådan er det på mange måder at være særligt sensitiv. Når du er særlig sensitiv, vil dit nervesystem helt automatisk blive hurtigere overstimuleret end hos en ikke særlig sensitiv person, og du vil kunne blive træt, få hovedpine, blive ukoncentreret og have brug for at trække dig tilbage, så du kan slappe af og blive "opladt".

Er det en sygdom at være særligt sensitiv?

– At være et særligt sensitivt menneske er IKKE en sygdom, men en anden måde at bearbejde indtryk og stimulering på, og det i sig selv er en kæmpe udfordring, har Lone Friis, tidligere formand for den danske HSP-forening tidligere udtalt, i forbindelse med at bogen "Særligt sensitive mennesker" af den amerikanske forsker i psykologi, Elaine Aron, udkom i Danmark.

Dengang oplevede foreningen et boom i henvendelser fra mennesker, der følte, at der endelig var nogen, der havde fået øjnene op for, hvordan de havde det.

Så nej, det er ikke en sygdom, men HSP kan give en række udfordringer i en ellers ganske almindelig hverdag, som jo typisk er pakket med indtryk.

Hvad er udfordringerne ved at være særligt sensitiv?

Ifølge HSP-foreningen er nogle af de udfordringer og ulemper, mennesker med HSP vil møde i løbet af en dag, følgende:

 • Det sensitive nervesystem arbejder på højtryk for at bearbejde ekstremt mange indtryk, og det risikerer derfor jævnligt at blive overbelastet. Det betyder, at en sensitiv kan blive udmattet, overgearet eller irritabel. Sensitive kan 'overvældes' af summen af lys, lyde, lugte, samt andres og egne tanker og følelser.
 • Særligt sensitive genkender ikke sig selv i omgivelsernes reaktioner. Det kan skabe usikkerhed og følelsen af at være anderledes eller forkert.
 • Omkring 30 procent af særligt sensitive mennesker er såkaldt nyhedssøgende sensitive (High-Sensation Seeking, HSS). De trives med at møde nye mennesker og opleve ikke-rutineprægede ting, hvor tempoet kan være højt - og har samtidig det sensitive nervesystem med behov for ro. Disse modsatrettede behov kan være et stort dilemma.
 • Den måde, vi har indrettet samfundet på, herunder arbejdsmarkedet, vil hyppigt spidsbelaste særligt sensitive mennesker og gøre det sværere at realisere trækkets styrker. Det kan opleves som en stor udfordring at skabe sig hensigtsmæssige vilkår som sensitiv - og samfundsøkonomisk kan det ses som et spild af gode resurser, når de sensitive styrker ikke kommer i spil fx i arbejdslivet.

Kilde: HSP-foreningen

Fordele ved at være HSP / særligt sensitiv

Der er også mange fordel ved at have HSP. HSP-foreningen lister f.eks disse:

De karakteristiske styrker hos mennesker med det særligt sensitive personlighedstræk er:

 • Et rigt indre liv, en levende forestillingevne
 • God observationsevne
 • Stor empati og et venligt væsen
 • Evnen til at få idéer og se muligheder for konstruktive løsninger
 • Evnen til at koncentrere sig dybt - især uden forstyrrelser
 • En høj kvalitetssans
 • Evnen til at reflektere, at tænke over og lære af hændelser
 • Høj etik og stor retfærdighedssans
 • Særligt sensitive er ofte visionære mennesker
 • Sensitive glæder sig over og falder til ro ved det, der er ægte, kærligt, smukt, fantasifuldt, intelligent og ikke mindst meningsfuldt - og de lider i særlig grad under støj og forurening, ufred og uretfærdighed.

Kilde: HSP-foreningen

Læs også