hvad er kighoste
Sundhed

Lægeundersøgelser

4. december 2008
af Ulla Nielsen
Jeres barn tilbydes syv helbredsundersøgelser hos lægen, indtil det når skolealderen. Ved nogle af undersøgelserne står der også en vaccination på

Jeres barn tilbydes syv helbredsundersøgelser hos lægen, indtil det når skolealderen. Ved nogle af undersøgelserne står der også en vaccination på programmet (se under "vaccination.")

Fem uger: Lægen vil spørge til barnets trivsel og ernæring, og om familien fungerer i den nye situation. Han vil samtidig vurdere og undersøge, om barnet er sundt og velskabt.

Fem måneder: Lægen vil se på barnets motoriske udvikling, vurdere dets reflekser, brug af sanser og kontakt til omverdenen. I kan også tale om barnets kost, da det nok er omkring dette tidspunkt, at det langsomt går fra flydende til mere fast føde.

Tolv måneder: Hvis der ikke har været helbredsmæssige problemer med barnet, vil en stor del af lægens undersøgelse bestå i, at han betragter og vurderer barnet under leg. Det kan være tidspunktet, hvor I kan drøfte evt. spørgsmål om udvikling, søvnrytme, konfliktsituationer, kost, tandbørstning osv.

To år: Nu er barnet så selvstændigt, at det kan kræve en del pædagogisk sans fra din og lægens side at gennemføre en undersøgelse. Hvis det kan lade sig gøre, vil lægen vurdere barnets vækst, syn, hørelse, sprog, motoriske udvikling og tænder.

Tre år: Lægen vil lægge vægt på barnets psykiske og sociale udvikling, og han vil vurdere barnets vækst, sprog, motorik, syn og hørelse.

Fire år: Nu er barnet i stand til at udføre en synsprøve øje for øje og en høreprøve, hvor barnet på afstand skal gentage de ting, lægen siger med hviskestemme. Lægen vil også vurdere barnets fin- og grovmotoriske kunnen ved hjælp af blandt andet tegning, løb, hop og gang.

Fem år: Lægen vil vurdere barnets holdning, vækst og motoriske udvikling. På dette tidspunkt kan det være relevant at tale om barnets skolemodenhed. Hvis lægen under en af undersøgelserne finder, at jeres barn har behov for yderligere behandling eller vejledning, vil I blive henvist til relevante steder eller fagpersoner. I mange kommuner har læger og sundhedsplejersker et tæt samarbejde, som forældrene altid vil få viden om, når det er relevant.

Læs også:
Apgar score
Vaccinationer

Læs også