Demens er en sygdom i hjernen. Kan du huske?
Krop & velvære

Demens: Kan du huske?

24. juli 2015
af SØNDAGs sundhedspanel (LKC) |
Foto: AOP
Svækkelse af hukommelse og koncentration er bare et par af symptomerne på demens. Bliv lidt klogere på hjernesygdommen her.

Demens rammer oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 40-50-års-alderen. Demens har tidligere været opfattet som et normalt aldringsfænomen – deraf betegnelserne senildemens, senilitet eller alderdomssvækkelse. Men da demens altid skyldes sygdom, er sådanne betegnelser forældede. Har man symptomer, er det vigtigt at blive grundigt udredt og få en præcis diagnose, så man kan få tilbudt den rette behandling, støtte og pleje.

Der findes mange forskellige former for demens. Omkring 200 forskellige sygdomme kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser. Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom, hvilket medfører, at begreberne Alzheimers sygdom og demens undertiden anvendes synonymt. Ved Alzheimers demens sker der en gradvis og oftest langsomt fremadskridende nedbrydning af hjernens funktioner.

Læs også: Sådan spiser du dig fra demens

Andre former for demens kan skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsyning eller blodkar, f.eks. som følge af blodpropper, blødninger eller forsnævring af hjernens blodkar. Derudover er der en lang række sygdomme, der via direkte eller indirekte påvirkning af hjernens funktion kan medføre kognitiv svækkelse. Det kan f.ek.s være stofskiftesygdomme, kronisk mangel på Bvitaminer eller forgiftningstilstande.

Symptomer på demens

Demens er tegn på sygdom i hjernen, som viser sig ved svækkelse af mentale funktioner såsom hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning m.v. Sådanne færdigheder kaldes i fagsprog kognitive funktioner. Hukommelsesbesvær vil ofte udgøre et af de første og mest karakteristiske tegn på demens, men svigt i andre kognitive funktioner kan forekomme på samme tid eller tidligere end svigtende hukommelse.

Læs også: Bier viser, hvordan vi helbreder demens

Læs også