hvad er kighoste
Sundhed

Dagpleje

4. december 2008
af Ulla Nielsen
Når barselsorlov og eventuel forældreorlov er slut, ønsker de fleste forældre deres barn passet i vuggestue eller dagpleje. I begge tilfælde skal

Når barselsorlov og eventuel forældreorlov er slut, ønsker de fleste forældre deres barn passet i vuggestue eller dagpleje. I begge tilfælde skal barnet skrives op på en venteliste på kommunens pladsanvisning så hurtigt som muligt efter fødslen.
En dagplejemor kan, især for et spædbarn, være en god løsning, når blot du føler dig helt sikker på, at du trygt kan overlade dit barn til hende. Vær derfor omhyggelig i dit forarbejde: Virker hendes hjem "børnevenligt"? Er der gode muligheder for et barn at røre sig på? Er der mulighed for at komme ud i frisk luft, og hvordan er dagplejemoderens indstilling til børn og børneopdragelse som sådan?
Hvis dit barn har forhøjet risiko for allergi, er der ekstra grund til at undersøge, om der bliver røget i dagplejemoderens hjem.

Læs også:
Børnepasningsorlov
Frisk luft

Læs også