https://dk-femina-backend.imgix.net/media/article/1503_koedaedende_planter.jpg
Have

Kødædende planter: "Rovdyr" i vindueskarmen

22. januar 2015
af Hanne Gabel Christensen Hanne Gabel Christensen
At planter kan være kødædende og selv skaffe sig føden, virker fuldstændig urealistisk. Men det kan de, og det gør de, for de vokser i så næringsfattige jorde, at de overlever ved at supplere kosten med insekter, som de indfanger i fælder. Og der findes mange af dem, ca. 500 arter og tusindvis af hybrider – et par af dem også herhjemme. En del af dem kan dyrkes i haver, drivhuse eller terrarier.

Kødædende planter findes over det meste af kloden og vokser både i tempereret, subtropisk og tropisk klima. De opdeles i seks typer med forskellige
fangstteknikker, som alle består af fælder:

Fluefanger har klistrede klapfælder, der lukker sig ved berøring.

Kandebærer har kandeformede beholdere, hvor insekter falder ned i en enzymfyldt væske efter at have indtaget nektaren, som virker bedøvende.

Det samme sker hos fluetrompet, der har glatte faldskakte. Der findes også fluetrompeter med rusefælder, hvor insekter lokkes til med duft og forvilder sig ind i gennemskinnelige tragte, som fisk i en ruse.

Soldug har klisterfælder, små hår som skinner lokkende og får insekter til at hænge fast.

Vibefedt har også klisterfælder i form af behårede, klistrede blade.

Blærerod har sugefælder med blærer, der åbner sig og via undertryk suger små vanddyr til sig, når de rører ved mundingen.

Generelt kræver kødædende planter meget lys og trives i en jord, der er blandet af lige dele ugødet spagnum og kalkfrit sand eller grus.

Kandebærere skal have en blanding af grovere spagnum og bark/trækul. De vandes med blødt vand eller regnvand og kan fodres med insekter. Temperaturforhold svinger fra art til art.

Læs også