https://imgix.femina.dk/media/fe4a30884023416d8920969aaa23b06e.jpg
Selvudvikling

Sådan er din mand - også

3. august 2010
af Rikke Hast
Ill: Kirsten Gjerding
Mandlige arketyper har altid været der. Tænk på den langhårede 70'er mand, der gik i kassebukser, boede i kollektiv og ikke havde noget imod betegnelsen "den bløde mand". Men hvad med mændene i år 2010? Sociolog Emilia van Hauen mener at kunne identificere 4 grundtyper, og hun har også et bud på, hvordan fremtidens mandetype - den såkaldte integral-mand vil være.

Læs og se, om du kan genkende din mand - og få Emilia van Hauens råd til, hvordan du tackler de forskellige typer.

Forsørgeren

Her har vi at gøre med en mandetype, der er rigtig voksencool. Han er systemets mand, der kan lide at handle, lede og skabe resultater.

Magt og ansvar ansporer ham, og du vil ofte finde ham i en leder-rolle. Han er dygtig til at strukturere og bygge hierarkier op.

Han kan være en rigtig regelrytter og kan af nogle især i sin ikke-modne form opfattes som både ufleksibel og ikke-kreativ. Imidlertid er han uundværlig for vores samfund netop fordi, han er så dygtig til at opbygge systemer.

Kvinder kan også indtage "forsøger-rollen".

Faktisk bliver der flere og flere kvindelige "forsørgere", der henter den største indkomst hjem, har den højeste uddannelse, arbejder mest osv.

Sådan får du det bedste ud af din forsørgermand:

Sørg for at kende din egen værdi og stå fast på din ret. Din rolle er lige så vigtig som hans. Det er helt ok at understøtte ham, men insister på at du også har din egen virkelighed.

Familiefaderen

Familiefaderen er en blødere udgave af forsørgeren. Han insisterer på også at favne feminine værdier som omsorg og fællesskab. Han anerkender kreativitet, ved hvor væsentligt det er med nytænkning og overlader gerne ansvar til andre.

Det kan godt være, at han har en lederrolle, for ligesom forsørgeren forstår han også at sætte rammer og at strukturere, men han har en udpræget bevidsthed om, at familielivet betyder meget for ham, og han tager her sin del af slæbet.

Man finder ofte familiefaderen i moderne akademikerfamilier, hvor han sagtens kan finde på at tage barselsorlov og barnets første sygedag.

Fremtidens mand:

Fremtidens mand kalder Emilia van Hauen for integralmanden.

Han er den mand, der favner både forsørgeren, familiefaderen, kunstneren og primalmanden.

Typisk vil han fuldstændigt bevidst kunne navigere rundt imellem disse 4 typer.

Han vil bidrage til at give et afbalanceret samfund, med i bagagen har han de mange år med terapeuter, coaching og den selvindsigt, det har givet.

Problemet med familiefaderen er, at han kan kamme over og blive til en "dørmåtte", hvis magtbalancen tipper for voldsomt i kvindens favør.

Sådan får du det bedste ud af din familiefader:

Anerkend at han er dig ligeværdig, og inddrag og involver ham i alt, for det ønsker han at være.

Han er meget selvkørende også i sociale sammenhænge, hvor det er vigtigt for ham stadig at pleje sit eget personlige netværk.

Han kan sagtens selv tage et socialt initiativ og foretager sig ofte ting på egen hånd.

Kunstneren

Kunstnertypen er drevet af drift og skaberkraft. Han er god til at tænke ud af boksen, har mange ideer, er kreativ og ofte spirituelt tænkende.

Kunstnertypen er uundværlig i et samfund, hvor fokus er på innovation. Hvis han har god kontrol over sine drifter kan han bruge sit ego og sit drive på en meget konstruktiv måde, men han kan også være mere umoden og selvcentreret.

Slagsiden ved kunstertypen er, at han let lader sig forføre og rive med af nye ideer og skaberkraft, men møder han modstand, kan han have en tendens til hurtigt at give op, hvorefter han forfølger en ny idé.

Få det bedste ud af din kunstnermand:

Accepter at han har brug for opmærksomhed og beundring. Sæt pris på hans innovative tankegang og "skæve" tilgang til livet. Det er vigtigt, at han oplever, at der er plads til hans ego i forholdet.

Primalmanden

Primalmanden er en reaktion på dørmåttemanden. Hvor dørmåttemanden gradvist har mistet sin maskulinitet, insisterer primalmanden på det maskuline og på driften, og han går gerne sine egne veje.
Han vil være fri til selv at handle, som han mener, der skal handles ud fra hans personlige etiske spilleregler og vil ofte besidde en ikke uvæsentlig oprørstrang.

Han har en vis respekt for sine omgivelser, men er alligevel ikke bange for at udfordre det eksisterende.

Primalmanden er trods sin maskuline urkraft ikke hulemands-agtig og primitiv, han kan f.eks. sagtens snakke om følelser, han har bare ikke behov for at tale om dem i timevis.

Set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er denne mandetype yderst spændende pga. sin skaberkraft og villighed til at flytte grænser.

Kammer primalmanden over, kan vi møde ham i en såkaldt BØV-udgave - dvs. en børnevoksen, der ikke vil begrænses og tage ansvar. Helst vil han ikke leve et voksenliv med de forpligtelser, det medfører.

Få det bedste ud af din primalmand:

Vær ikke bange for at give ham den frihed, han ønsker.

Indskrænker du ham, eller prøver du at lave ham om til en familiefar imod hans vilje eller endnu værre en dørmåtte-mand, så er der stor risiko for, at han tager sit gode tøj og går. Det vil han nemlig ikke finde sig i.

Dermed ikke være sagt, at primalmænd ikke kan være gode familiefædre - det kan de sagtens, men de skal selv ville det.

Læs også