https://imgix.femina.dk/media/12e1bac04d57416f9bd37b8a47ab9cdc.jpg
Selvudvikling

Enneagrammet – en personlighedsvejviser

5. november 2009
af Sanne Hukiær Christensen
Har du behov for megen tid på egen hånd, hvor du kan tænke dine oplevelser igennem uden andres indblanding? Og gør du meget ud af at planlægge dine dage, så du undgår pludselige overraskelser? Så er du efter al sandsynlighed det, enneagrammet karakteriserer som ”Iagttageren”

Og hvad kan du så bruge det til? Jo, et enneagram kan opfattes som et slags landkort, der - når du har fået kortlagt, hvilken type du er - kan hjælpe dig til at navigere i tilværelsen. Når du ved, hvilke personlighedstræk, som fylder mest hos dig, bliver det nemmere at forstå, hvorfor du reagerer, som du gør i forskellige situationer. På samme måde kan enneagrammet hjælpe dig til at forstå dine venner og veninder bedre, hvis du finder ud af, hvilke typer de er.

Enneagrammet inddeler os i ni personligshedstyper (ennea betyder ni på græsk). Alle mennesker indeholder noget fra hver type, men grundlæggende er vi én af typerne. I modellen nedenfor ses de ni forskellige typer, og pilene viser, hvordan vi opfører os i henholdsvis pressede og trygge situationer.

Hvis for eksempel "Perfektionisten" bliver presset, bliver hun typisk meget følelsesladet og opfører sig som "Romantikeren" (følg pilen mod syd). Føler hun sig derimod tryg og i stand til at slippe de perfektionistiske tøjler, er det "Eventyreren", som kommer op i hende (følg pilen mod vest).

Derudover kan hver type være stærkt påvirket af begge typer ved siden af - en "Skeptiker" kan altså sagtens have personlighedstræk, som ligner "Iagttagerens" og "Eventyrerens". Med andre ord har hver type vinger ud til sidemændene, og der kan være træk fra begge vinger, men oftest er den ene vinge mere udviklet end den anden.

https://imgix.femina.dk/legacy/media/e2833c46a37a4f3fbe4d17cd9ab1db75.jpg

Også i forhold til karrieren er der personlighedstests, som kan hjælpe dig til at afgøre, om du er den fødte sælger, eller om du befinder dig bedre i et job uden samme store armbevægelser. Nøglen til det job, som får dig til at vågne glad og energifyldt op om morgenen, skal findes i et job, som matcher din personlighed. Til det formål er Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) et rigtig godt redskab, som fokuserer på følgende fire kerneområder:

- Hvor du retter din opmærksomhed hen
- Hvordan du foretrækker at modtage indtryk eller informationer
- Hvordan du foretrækker at træffe afgørelser
- Hvordan du orienterer dig mod den ydre verden

Du kan her tage en light-udgave af testen og blive klogere på, hvordan du scorer drømmejobbet til din personlighed. Tag testen her

Læs også
Sådan klarer du en stresset hverdag
Kom videre efter en fyring

Læs også