Drømmetydning
Selvudvikling

Drømmetydning: Lær at tyde dine drømme

3. oktober 2018
(udgivet første gang september 2011) - af Isabella Hindkjær, Foto: Pantherstock
Drømmetydning giver dig mulighed for at løse kriser og blive klogere på dit liv ved at tyde tilbagevendende drømme. Læs med her og bliv klogere på drømmetydning

Drømmetydning: Lær at tyde dine drømme

Har du underlige og tilsyneladende usammenhængende drømme, er det ikke fordi, du er skør. Når vores drømme ofte virker kryptiske og uforståelige, skyldes det, at vi kan have svært ved at forstå, hvad der sker i vores underbevidsthed. Men det kan vi blive klogere på ved at lære, hvordan vi tolker drømmenes sprog.

Emilie Jahnnie Sigård, der er psykolog og arbejder med drømmetydning i sin terapi, lister her nogle grundregler for, hvordan man får mest ud af sine drømme:

Skriv drømmen ned

Drømme kan være svære at huske, når du først er vågnet. Din underbevidsthed kan godt arbejde konstruktivt med drømmene, selvom du ikke nødvendigvis husker dem, men vil du arbejde terapeutisk med dine drømme, bør du gøre alt for at fastholde indtrykkene. Derfor er det vigtigt, at du skriver din drøm ned umiddelbart efter, du har haft den. Vågner du for eksempel op for at gå på toilettet, kan det være en god idé lige at notere drømmen, inden du går i seng igen.

Hvilke personer er med i drømmen?

At forstå hvad det vil sige at se andre mennesker i sin drøm, er en stor del af drømmetydning. Er der andre mennesker med i din drøm, skal du se på, om det er nogen, du kender eller ej. Drømmer du f.eks. om din kæreste eller din søster, refererer drømmen direkte til dem, og så skal du overveje, hvorfor de påvirker dig i den pågældende situation.

Drømmer du derimod om ukendte mænd eller kvinder, refererer de til en side af dig selv. I det tilfælde bør man se på de ukendtes karakteristika - eksempelvis er alderdom et symbol på indsigt og visdom. Figurerer der en ukendt ældre dame i din drøm, kan det derfor være en side af dig selv, der vil give dig indsigt i noget, som du hidtil har haft svært ved at finde ud af.

Hvilke følelser er der forbundet med drømmen?

Det er utroligt vigtigt, at man er opmærksom på, hvilken følelse man har i drømmen, når man går i gang med drømmetydning. Den følelse, drømmen giver dig, har nemlig en lige så stor betydning som drømmens indhold. Du kan drømme noget, der umiddelbart er skræmmende, men som du forholder dig helt neutralt til i drømmen. Hvis du har en neutral eller ligeglad følelse, er drømmen typisk en kommentar til noget eller en refleksion over en hændelse, som ikke nødvendigvis påvirker dig følelsesmæssigt.

Du kan også drømme noget tilsyneladende helt banalt, der gør dig dødsensangst. Her er det vigtigt, at du virkelig overvejer sammenhængen mellem følelsen og indholdets symboler. Der er nemlig tale om noget, der har en dyb påvirkning af dine følelser, selvom det tilsyneladende virker ligegyldigt.

Hvilke personlige associationer har du til det, der sker i drømmen?

Der findes nogle kollektive symboler, som har en nogenlunde ens betydning for alle. Det er f.eks. tænder, der symboliserer vores stolthed, styrke og fremtoning, og ild, der symboliserer en aggression. Men symboler i drømme kan også være meget individuelle, fordi vi har en individuel erfaring og historik, der gør, at vi forbinder ting på en særlig måde. Her skal vi spørge os selv, hvad drømmens symboler minder os om i vores eget liv. Drømmer man f.eks. om en eksamen, kan det være, at det har relation til en bestemt eksamen, man engang har været til, som har gjort et særligt indtryk.

Hvad er der sket i mit liv for nylig?

I løbet af dagen bliver vi ofte oversvømmet af indtryk, og det er ikke dem alle sammen, vi kan nå at bearbejde i vores bevidsthed. Derfor arbejder vores underbevidsthed videre med nogle af indtrykkene, og de kommer sommetider til udtryk om natten i drømme.

Mange vil genkende, at de drømmer noget, der minder om det, man har oplevet i løbet af dagen. Det er en form for dagsrester, hvor drømmen bruger symboler, man er blevet konfronteret med umiddelbart forinden. Har du hørt om en, som er død, kan du altså let komme til at opleve død i en drøm uden at det betyder noget alvorligt. Symbolerne kan nogle gange 'bare' være underbevidsthedens måde at rense sindet for indtryk, så det er ikke alle drømme, man behøver at tolke på i timevis.

Vid, hvornår du skal bruge din drøm

Nogle drømme er særligt vigtige at beskæftige sig med. I drømmetydningen arbejder man med begreberne nøgledrømme og visionære drømme. Nøgledrømme er kendetegnet ved stærke følelser og nærværet af kraftige symboler samt et klart og tydeligt handlingsforløb, der næsten minder om et eventyr. Denne type drømme bør man være særligt opmærksom på, fordi de siger noget om ens personlige udvikling og kan virke som en guideline eller advarsel i forhold til, hvor man er på vej hen med sit liv.

Nøgledrømme kan også sige noget om ens fysiske og mentale helbred. Drømmer du for eksempel, at du ser et udmagret døende dyr, som du nærer stærke følelser over for, kan det være et symbol på, at du selv er syg, udmattet eller stresset. Levende væsener er nemlig stærke symboler på én selv.

De visionære drømme er kendetegnet ved, at de optræder som direkte forvarsler eller advarsler. Typisk vil man have en meget stærk følelse af, at der er noget, man skal handle efter, når man vågner. Det er langt fra alle mennesker, der oplever disse drømme, men har man sådan en drøm, er det særligt vigtigt at lytte efter.

Hvilke drømme vender tilbage igen og igen?

Nogle drømme kan man bare ikke slippe af med - der er endda folk, der drømmer noget en gang om ugen i 20 år. Generelt er der tale om dårlige minder, traumer eller følelser, du igennem længere tid har ignoreret, når du er ved bevidsthed. Din underbevidsthed forsøger at få din opmærksomhed rettet mod følelsen, og drømmen vil typisk kredse om det samme tema med forskellige variationer.

En typisk tilbagevendende drøm kan være, at man bærer rundt på nogle tunge tasker, som gør, at man ikke kan komme med bussen eller følge med andre. Det kan betyde, at man over længere tid har været psykisk ude af balance på grund af en uløst konflikt, som man er nødt til at bearbejde, inden drømmen fortager sig.

Tag en beslutning i din drøm

Bliver du f.eks. ofte forfulgt i dine drømme, kan du godt beslutte dig for at vende dig om og konfrontere din forfølger. Vi befinder os nemlig i REM-søvnen, når vi drømmer, som er en relativt overfladisk søvn, hvor vi ikke er helt ubevidste og ofte også kan være klar over, at det vi oplever, er noget vi drømmer. Vil du ændre adfærd i din drøm, er drømmetydning ikke nok, du skal også øve dig i at træffe beslutningen, inden du går i seng.

At tage kontrol over sin drøm, kan være gavnligt for den følelse af kontrol, man oplever i sin hverdag. At tage en beslutning i drømmeland kan også virke afmystificerende og angstreducerende i forhold til drømmen. Konfronterer du dine dæmoner, skrumper de ind, og du vil i højere grad forstå, at din angst er irrationel. Drømmetydning hjælper dig med at identificere og forstå dine drømme, så du ved, hvordan du skal håndtere dem.

Læs også