https://imgix.femina.dk/media/4618a9f98b8641b4a4aac8f169d60d6b.jpg
Selvudvikling

Brug din have som terapi

6. maj 2010
af Jette Østerlund
Stress-forsker mener, at haveterapi kan sende stress-patienter tilbage på arbejdsmarkedet

Svenske resultater viser, at 98 pct. af de patienter, der har været i haveterapi som behandling mod stress, oplever en forbedret livssituation, og ca. 75 pct. af de behandlede stresspatienter kom tilbage i job, fortæller overlæge Bo Netterstrøm.

Når vi færdes i naturen i fred og ro, mærker vi mere efter indadtil. Det aktiverer nogle følelser, man ellers skøjter henover, og man forholder sig bedre til sin egen virkelighed.

Dansk terapihave efter svensk model
Kilden til de svenske resultater er professor Patrik Grahn, Alnarp, Sverige. Terapihaven i Alnarp er en af flere i Sverige, som er langt forud på området i forhold til Danmark.

Bo Netterstrøm er speciallæge i arbejdsmedicin på Hillerød Sygehus og en af lederne af stresscentret Kalmia, Hillerød. Han er også med i det faglige team, som har taget initiativet til en dansk terapihave, Nacadia, i de naturskønne omgivelser i Arboretet i Hørsholm efter Alnarps koncept.

Planen er at tilbyde 8-12 patienter ad gangen at komme i dagbehandling efter visitering.

10-12 ugers behandlingsforløb
- Vi forestiller os et behandlingsforløb på 10-12 uger med en faglig stab, der består af ansvarlig leder, læge/psykiater, psykoterapeuter samt gartner, siger Bo Netterstrøm.

Målet med Nacadia er i første omgang at vise, at haveterapi er en effektiv behandling, og at undersøge og belyse, hvad det er, der virker. Bortset fra at vi ikke vil tage patienter med misbrug og patienter med svære psykotiske lidelser ind, er der stort set ikke begrænsninger, siger han.

Stress og samfundsøkonomien
Behandlingen i Sverige koster 60.000 svenske kroner, som Sygesikringen betaler. Ifølge undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet
er 35.000 danskere hver dag sygemeldt på grund af stress, 10-12 pct. er kronisk ramt. Årligt koster det arbejdsgivere og det offentlige 8 milliarder alene i sygedagpenge.

Nacadia betyder »Paradisets Have« på persisk.

Nacadia har været på tegnebrættet siden 2007, hvor Skov & Landskab indledte et samarbejde med Realdania om at grundlægge en dansk model for terapihaver efter Alnarps koncept.
Formålet er at samle de forskningsresultater og erfaringer, som findes inden for feltet.
Landskabsarkitekt, ph.d. Ulrika Stigsdottir, som var en af hovedkræfterne bag terapihaven i Alnarp, blev i 2006 ansat på Det Biovidenskabelige Universitet på afdelingen for Skov & Landskab for at lade erfaringerne fra Alnarp komme en dansk model til gode.

Bo Netterstrøm var for to år siden en af grundlæggerne af Kalmia Stresscentret, som behandler stresspatienter gennem gruppesamtaler, mindfullness meditation og BAT (body awareness therapy: kropsbevidsthedstræning). Dertil kommer livsstilssamtaler om kost, motion, stimulanser og søvn og evt. fællessamtaler med partner/familie og med arbejdsgiver.

Relevante links

Stress af
Tag springet
https://imgix.femina.dk/legacy/media/e1c1380d1f03435797574a0cf3846605.jpg

Læs også