Fødsel: Føde hjemme
Gravid

Forfatter til debatbog: Flere skal føde hjemme

19. oktober 2017
af Susanne Cordes
Foto: Panthermedia
Kun to procent af de danske kvinder føder hjemme, men det tal burde være meget højere, mener forfatter Hanne Dam, som står bag en ny debatbog, der revser det danske system. Hun mener, at hospitalerne har stjålet fødselsglæden fra kvinderne.

Forfatter: Kvinder skal føde hjemme

Hanne Dam har været journalist med fokus på kvindelivet i næsten en menneskealder. Så hun blev meget opmærksom, da de unge kvinder i hendes nærmiljø én efter én begyndte at fortælle om ”skodfødsler” – fødsler præget af stress på fødegangene, kunstige igangsættelser, ve-drop og indgreb.

Det undrede Hanne, der selv havde født to piger i start-1980’erne, hvor indgreb og igangsættelser hørte til sjældenhederne. Og det ærgrede hende, at de unge kvinder ikke oplevede samme livsomvæltende glæde og stolthed i forbindelse med at føde, som hun og hendes veninder havde oplevet år tilbage.

Hver fjerde får fødslen sat i gang med medicin

Den undren blev startskuddet til den bog, hun nu er på trapperne med: ”Giv kvinderne fødslen tilbage”. For hvorfor ikke flytte fødslerne hjem til kvinderne, når hospitalsvæsnet kan tilbyde så lidt?

– Der sker mange unødvendige indgreb på fødegangene i dag. Lægerne ved godt, at naturlige fødsler er bedst, men de er mest interesserede i sikkerhed, og nogle gange fremskyndes fødsler ved hjælp af kunstige hormoner, fordi der ganske enkelt ikke er jordemødre nok på arbejde. Og en masse igangsættelser sker på den raske, normale kvindes bekostning.

– Det er selvfølgelig fantastisk, at vi har muligheden for indgreb, når naturen ikke slår til, men det, der sker nu, er, at indgreb bliver en del af alt for mange fødsler. Jeg vil gerne være med til at starte en debat om fødselsområdet. F.eks. forstår jeg ikke, at ingen sætter spørgsmålstegn ved, at hver fjerde danske gravide får fødslen sat i gang med medicin, når tusindvis af de samme kvinder sagtens kunne føde selv, hvis de fik lov, siger Hanne Dam og henviser til statistik, der viser, at der er langt færre indgreb ved hjemmefødsler, hvor kvinderne føder uden indgreb og smertelindring.

LÆS OGSÅ: Anja Steensig valgte at føde hjemme: Det var en kæmpe poweroplevelse

Alle fødsler er forskellige

Flere års grundig research på området har overbevist Hanne Dam om, at der skal ske noget nyt på fødselsområdet. Besparelserne på hospitalerne har ramt fødegangene hårdt. De er ofte underbemandede og tidspressede og uden overskud til at give plads til, at den enkelte kvindes fødsel kan få lov at tage den tid, hendes fødsel nu engang tager. Hvad både offentlige og private jordemødre, der interviewes i bogen, er kede af.

– Kvindekroppe er jo forskellige, og en fødsel kan ikke presses ind i et skema, som det sker i dag. Så er det, lægevidenskaben træder til med igangsættelser, ve-stimulering og maskiner og frarøver kvinden den glæde og overskud, hendes naturlige hormoner skaber, hvis de får lov at virke. Kvinden ender med at sidde med baby, men uden den lykkerus, hun skal bruge for at klare familielivet bagefter, siger Hanne Dam.

Hun understreger også, at selv om det kan koste flere penge at investere i flere jordemødre, vil den investering komme tilbage, fordi der vil være færre problemer i den nybagte familie i den første tid, når fødslen har været en positiv oplevelse.

Hanne Dams løsningsforslag er kontroversielt. Det ved hun godt. Hun vil have alle de komplikationsfri fødsler ud af hospitalerne igen og hjem til kvinderne, hvor de kan føde på deres egne præmisser.

– Jeg vil klart råde mine egne døtre til at føde hjemme. Som det er nu, tilbyder hospitalerne for lidt og ser kun kvinden som biologi. Men kvinder føder jo også med sind og sjæl. Det siger meget, også om sikkerheden ved hjemmefødsler, at 61 procent af alle jordemødre selv vælger at føde hjemme, fastslår Hanne Dam.

LÆS OGSÅ: Privat jordemoder: Moderne kvinder skal kræve gode fødsler

FØDSLER I TAL:

  • 31 % af alle førstegangsfødende fik ve-drop i 2015.
  • 20 % af alle fødende fik ve-drop i 2015. I 2000 var tallet 8 %.
  • 23 % af alle fødsler blev sat i gang med kunstigt hormon i 2015. I 2000 var tallet 9 %, og i 1999 var tallet 3%.
  • 20 % fødte i 2015 ved kejsersnit.
  • Knap 2 % vælger at føde hjemme. Det er en fordobling, fra 1 % i 2006. Tallet er let stigende.

Ved hjemmefødsler ses en markant lavere risiko for bristninger hos den fødende.

Ved en hjemmefødsel er der ikke mulighed for at foretage indgreb som igangsættelse, ve-stimulerende drop, epiduralblokade, brug af sugekop eller spontant kejsersnit. Alligevel viser studier fra bl.a. Holland, hvor hjemmefødsel er mere gængst, at der ikke er større risiko for hverken mor eller barn ved at føde hjemme, end der er på et hospital.

Kilder: Esundhed.dk og Jordemoderforeningen.dk

Hanne Dam, 68 år, har to voksne døtre. Journalist og forfatter til debatbogen ”Giv kvinderne fødslen tilbage”, der udkom den 12. oktober 2017 på Tiderne Skifter. Bogen er baseret på interviews med jordemødre, læger og fødende kvinder.

fødsel

Læs også