Familieliv

Stædige og ulydige børn tjener mest

af Anne Romanelli 26. januar 2018
foto: Panthermedia
Er dit barn meget rebelsk? Så bliver han eller hun måske også meget velhavende!

Forskere fra Luxembourg har fulgt næsten 3.000 mennesker i 40 år – fra barndom til voksenliv – og har sammenlignet deres karaktertræk som børn med deres indtjening som voksne.

Og det viser sig, at de personer, der som børn kunne karakteriseres som 'særligt stædige og ulydige regelbrydere’, har en højere indkomst som voksne, end børnene uden disse karaktertræk.

Undersøgelsen, der er publiceret i tidsskriftet Developmental Psychology, tager også højde for faktorer, der ellers kunne tænkes at påvirke resultatet – såsom børnenes IQ og sociale status.

LÆS OGSÅ: Er dit barn særligt sensitiv?

Rebeller er bedre til at slå i bordet

Dette kan skyldes, at rebelske personer er bedre til at ’stå op for sig selv’ og tale deres egen sag.

- Vi formoder, at de er mere villige til at slå i bordet og kræve deres ret, når der f.eks. skal forhandles løn, vurderer forskerne.

Ifølge undersøgelsen er det kun de to øvrige ovennævnte faktorer, børnenes IQ og sociale status, der har en større indflydelse på testpersonernes lønniveau i voksenlivet: Jo højere IQ og social status som barn, jo højere indkomst som voksen.

LÆS OGSÅ: Tegn på at dit barn er særligt intelligent

SE OGSÅ: 

5 typer børn - og hvordan man støtter dem bedst

Stjernetegn - sådan er dit barns personlighed:

Vandmanden (21.januar-18.februar)

Om Vandmanden:At føle sig fri og individuel er Vandmandens sande side. Hvis du får at vide, at du skal gå til højre, har du i mange tilfælde mere lyst til at gå til venstre, bare for at vise at du selv vil vælge. Dine venner har en stor betydning for dig, og du elsker at arbejde i teamwork/fællesskab. Du er humanistisk af indstilling og holder af mennesker uanset race og religion. Edb, computere, internet, eller andet som tangerer ny teknologi er lige dig. Du er utraditionel, alternativ, humanistisk og kan finde på at chokere det gode borgerskab.Beskrivende ord:o progressivo originalo idealisto uegennyttigo målbevidsto karismatisko opdatereto visionæro humanitæro præsentabelo opfindsomo generøso inspirerendeo praktisko sympatisko skødesløso åbensindeto elskværdigo utraditionelo Kan være rebelsko excentrisko ubetænksomo altid på tværso barnligo reservereto uengagereto hårdnakketo asocialo ukonventionelo let påvirkeligHer kan du få lagt dit årshoroskop >>

Fisken (19.februar-20.marts)

Om Fisken :Du er det mest opofrende af alle stjernetegnene. Dit livs vigtigste lektie er at sætte grænser samt at udfolde din kreativitet. Som det opofrende væsen du er, arbejder du helst med og for mennesker. Du er en meget følsom, sensitiv og sårbar sjæl, som vil gå langt for at tilgodese dine omgivelsers ønsker og behov. Din fantasi er uovertruffen, og du elsker eventyr. Hvis du ikke arbejder i den kreative verden, så er det at arbejde med eller for mennesker det rigtige for dig.Beskrivende ord:o sensitivo opfindsomo multitalento mangfoldigo intuitivo medfølendeo socialo sympatisko modtageligo storhjerteto generøso virkelighedsfjerno uforudsigeligo irrationelo lettroendeo passivo ubeslutsomo usikkero uvidendeo svago døsigo hævngerrigo dovenHer kan du få lagt dit årshoroskop >> 

Vædderen (21.marts-20.april)

Om Vædderen:Vædderens tegn er et såkaldt Ildtegn, og du har derfor en medfødt portion ekstra energi med dig, som du givetvis bruger ved fysiske aktiviteter. Du er typen, som helst vil og kan selv. Biler, mekanik og anden transport er noget, som tiltaler dig. Du er god til at få masser af gode ideer, men kan til tider mangle tålmodighed. Den røde farve er aktuel for dig.Beskrivende ord:o udadvendto energisko dynamisko modigo generøso stærko ekstravaganto lidt arroganto usikkero jalouxo bekymret om andres meningerHer kan du få lagt dit årshoroskop >>

Tyren (21.april-21.maj)

Om Tyren:Du elsker jordens glæder såsom mad, sex, musik og almindelig god dansk hygge. Også de jordiske glæder såsom penge og andre værdier er med til at gøre dit liv rigt. Du er godmodig, og der skal meget til for at få dig til at miste besindelsen. Tryghed og stabilitet er et must for dig. Oplevelser i naturen er altid noget, som kan berige dig i krop og sjæl.Beskrivende ord:o konservativo følsomo ansvarsbevidsto omhyggeligo artistisko loyalo konsistento afhængigo generøso fysisk stærko seksuelo kan være rigido stædigo selvisko mistænkeligo hidsigHer kan du få lagt dit årshoroskop >> 

Tvillingen (22.maj-21.juni)

Om Tvillingen:Du er indbegrebet af charme, nysgerrighed og imødekommenhed. Du er god til at få dine budskaber igennem, hvad enten det er igennem kommunikation, salg eller handel. 'At rejse er at leve' er dit motto, foruden at læse, studere og samtale med andre mennesker. Du er faktisk typen, som kan sælge sand til Sahara, som man siger. Du er også en person, som udmærket kan have to jobs.Beskrivende ord:o produktivo velformulereto intelligento nysgerrigo overtalendeo sjovo klogo glado udforskendeo glato smarto overbevisendeo underholdendeo flokdyro genialo genstridigo snakker megeto anspændto snildo vægelsindeto overfladisko usammenhængendeo irriterendeo irritabelHer kan du få lagt dit årshoroskop >>

Krebsen (22.juni-22.juli)

Om Krebsen:Krebsen kaldes for kernefamiliebegrebets stjernetegn, og derfor har familieliv, børn og omsorg for andre en stor plads hos en Krebs. Det er et vandtegn, som symboliserer følelser og sårbarhed. Også omgivelser i forbindelse med vand er særlig attraktiv for en Krebs, såsom at bo ved vand, at sejle, svømme, dykke mv. Til sidst, men ikke mindst, så holder krebsen af alle slags traditioner.Beskrivende ord:o intuitivo følsomo bevidsto familiemenneskeo hjemmemenneskeo skyo forståendeo følendeo opfindsomo afhængigo konservativo kærligo humørsvingendeo nærtagendeo fjendtligHer kan du få lagt dit årshoroskop >> 

Løven (23.juli-23.august)

Om Løven:Løven er født til lederskab, anerkendelse og stolthed og er god til at organisere, være idérig og til at inspirere sine omgivelser. Stil, elegance og kvalitet er det, som en Løve føler sig tiltrukket af, intet mindre. Løven er tegnet for børn, leg, sjov og kreativitet. Desuden er Løven det mest gavmilde af alle tegn, så det med at give gaver og ros til andre er med til at gøre livet rigt.Beskrivende ord:o udadvendto varmo venligo generøso loyalo vellidto underholdendeo selvsikkero glado kreativo viljestærko karismatisko stolto krævendeo dogmatisko kontrollerendeo bange for afvisningo elsker opmærksomhedHer lan du få lagt dit årshoroskop >> 

Jomfruen (24.august-23.september)

Om Jomfruen:Anliggender omkring kost, krop, helse og gymnastik er interesser, som jomfruen ofte gør sig involveret i. Jomfruen tror ofte, at den er kommet her på Jorden for at tjene andre, hvilket den gør i stor udstrækning. Jomfruer er jordbundne, flittige, pertentlige, arbejdssomme og særdeles ansvarlige. Deres medfødte detaljesans gør dem også meget velegnede til at føre regnskaber, arbejde i et laboratorium eller andet, som kræver sans for detaljer.Beskrivende ord:o analytisko rationelo fairo metodisko talentfuldo planlæggero hårdtarbejdendeo diskriminerendeo smagfuldo motivereto reservereto intelligento kreativo ordenssanso strukturereto kan være kritisko strengo sarkastisko snobbeto snæversynetHer kan du få lagt dit årshoroskop >> 

Vægten (24.september-23.oktober)

Om Vægten:Vægten symboliserer fred, skønhed og harmoni. De hader konflikter og vil altid gøre meget for at imødekomme deres omgivelsers ønsker. De omgiver sig gerne med smukke ting, bor gerne i smukke omgivelser og er også selv typen, som kan lide at klæde sig smukt. De elsker sociale arrangementer, og de er i deres es, hvis de kan hjælpe deres medmennesker. En Vægts svaghed kan ligge i at træffe en beslutning eller at skulle vælge mellem to ting.Beskrivende ord:o verdensborgero raffinereto elskværdigo socialo glado generøso realistisko charmerendeo graciøso kærligo balancereto diplomatisko udadvendto eleganto flirtendeo dedikereto objektivo følelsesmæssigt komplekso svago afhængigo fraværendeo velargumentereto depressivo udmatteto materialistisko overfladisko selvtilfredsstillendeo nem at stødeo kan være ubeslutsomHer kan du få lagt dit årshoroskop >> 

Skorpionen (24.oktober-22.november)

Om Skorpionen:En særlig evne til at gennemskue andre mennesker er til stede. Man her finder de bedste psykologer og psykoterapeuter samt folk indenfor bankverdenen, regnskaber og revision, ligesom de også mestrer hemmelighedens kunst til fulde. En Skorpion ønsker at have check og kontrol på ting og sager omkring sig og er f.eks. ikke tilbageholdende med at bruge en smule manipulation for at få det, som den gerne vil. De er også hemmelighedsfulde eller er gode til at finde ind til andres hemmeligheder.Beskrivende ord:o lidenskabeligo aktivo magnetisko hurtigopfattendeo følelsesladeto sensuelo på vagto viljestærko determinereto ressourcefuldo målbevidsto umiddelbaro dominerendeo ambitiøso frygtløso intensivo ekstremo hævngerrigo jalouxo ondskabsfuldo utilgivendeo bølleo hærgendeo besiddendeo arrogantHer kan du få lagt dit årshoroskop >> 

Skytten (23.november-21.december)

Om Skytten:Skytten er et Ildtegn og dermed fuld af fart og action. Den er født nysgerrig og elsker at opleve nye og spændende udfordringer. Skytten vil gerne have et liv, hvor den kan udforske sig selv på sin egen glade og optimistiske facon. Den friske luft og udendørsaktiviteter er noget, som tiltrækker, f.eks. sport eller noget med heste. Udland og rejseaktiviteter hører også under dette tegn. Skytten bliver som regel ikke så længe på det samme sted, men vil hele tiden gerne opleve nye og anderledes horisonter.Beskrivende ord:o uafhængigo ærligo optimistisko venligo drivendeo fri af sindo humørfuldo skødesløso oprigtigo filosofisko hvileløso uhæmmeto eventyrlysteno intuitivo selvretfærdigo rebelsko uansvarligo skødesløso upræciso overfladisko impulsivo højrøsteto skjultHer kan du få lagt dit årshoroskop >> 

Stenbukken (22.december-20.januar)

Om Stenbukken:Stenbukkens tegn symboliserer alt, som er stabilt, solidt og praktisk. Livets sikkerhed er vigtigt. Stenbukken er kun lykkelig, hvis den er involveret i store projekter, som er rimelig sikre. Vil gerne nå toppen, hvor den faktisk har været på vej, siden den var barn. Den er ikke typen, som brænder broer bag sig, og den kan altid se en fordel i at kende mennesker i lang tid. At tage ansvar, at undervise eller i det hele taget at videregive viden og vækst til andre kan indeholde store værdier for en Stenbuk.Beskrivende ord:o beslutsomo ensporeto direkteo seriøso produktivo konkurrerendeo ambitiøso tålmodigo flittigo hårdnakketo konservativo stærko planlæggendeo den fødte ledero selvdisciplinereto coolo reservereto værdigo autoritæro organisereto målbevidsto arbejdshesto ansvarligo ubarmhjertigo traditionelo kan være strengo egocentrereto opportunistisko sparsommeligo nærigo pessimistisko undertrykkendeHer kan du få lagt dit årshoroskop >>

Artiklen indeholder affiliatelink