https://imgix.femina.dk/media/article/panthermedia_a24213832_5000x3337.jpg
Familieliv

Skilte familier: 5 gode råd til sommerferien

31. maj 2016
af Anne Romanelli
Sommerferie er skønt, men kan også give udfordringer. Ikke mindst i skilsmissefamilien, hvor både voksne og børn ofte har særlige spekulationer og bekymringer. Her er 5 gode råd!

Selvom ferietiden som regel er noget, de fleste glæder sig til, kan det godt være anderledes for skilsmissebørn.

Tanken om sommerferie kan nemlig sætte mange tanker og følelser i gang, forklarer Jytte Kloster Lind, som er børnesagkyndig rådgiver ved Statsforvaltningen og en af dem, der tager telefonen, når Børnenes Skilsmissetelefon ringer.

- En del børn er bekymrede for, hvor de skal være i sommerferien, fordi forældrene enten skændes eller slet ikke taler sammen, og derfor ikke får lavet aftalerne. Nogle børn har selv ønsker til, hvordan sommerferien skal være, men ved ikke, hvordan de skal få talt med forældrene uden at gøre dem vrede eller kede af det. Og nogle børn tænker på, at de kommer til at savne, siger hun.

Sommerferien udfordrer også forældrene

Sommertiden giver også spekulationer og udfordringer for forældrene.

Nogle søger viden om, hvad der er godt for børnene, og hvad reglerne siger, mens andre er uenige om, hvordan sommerferien skal fordeles og tilrettelægges, og vil derfor have Statsforvaltningen til at træffe en afgørelse.

´

- Forældrene kontakter typisk Statsforvaltningen, fordi de er bekymret for manglende samarbejde med den anden forælder om sommerferiens forløb. De fleste forældre vil gerne give deres børn en god oplevelse og er bevidste om, at børn har brug for, at forældrene laver aftaler med fokus på børnene og ikke på forældrenes egne ønsker. Vi prøver at hjælpe dem til at få en dialog i gang om, hvordan sommerferien kan blive bedst mulig for deres børn, siger Jytte Kloster Lind.

Statsforvaltningen giver følgende 5 råd om sommerferien i skilsmissefamilien:

1. Feriens længde

Tilrettelæg feriens længde efter barnets situation. Hvis barnet ikke er vant til at sove så mange nætter hos samværsforælderen og generelt har svært ved at sove ude, kan to ferier af hver 4-5 overnatninger måske være en bedre løsning end én lang ferie. Barnets alder kan også være vejledende, da der naturligvis er forskel på ønsker og behov hos et lille barn og en teenager, men alderen skal ikke alene afgøre ferielængden.

2. Forbered barnet på ferierne, og tal om dem efterfølgende

Tal med barnet om, hvornår ferien er, hvor lang den er, og hvad der skal ske. Både hos mor og hos far. Støt op om barnets ferie med den anden forælder. Giv barnet mulighed for at glæde sig til ferien begge steder. Tal med barnet efterfølgende om alle de gode ferieoplevelser begge steder, så barnet oplever, at livet hænger sammen – også i ferien.

3. Tryghed og savn under ferien

Nogle børn kommer til at savne den anden forælder under ferien. Det er vigtigt, at forældre kan rumme og respektere barnets eventuelle savn. Det kan være en hjælp for barnet, hvis der er mulighed for kontakt til den anden forælder i løbet af ferien. Man kan eksempelvis aftale ringetider, hvor barnet kan få fat i den forælder, det ikke holder ferie med, hvis der er behov for det. 4. Husk, at børn er forskellige Det er vigtigt at respektere, at børn er forskellige. Selvom nogle skilsmissebørn har det godt med tre ugers sammenhængende ferie hvert sted, er det ikke sikkert, at alle børn trives med det. Omvendt kan en dejlig lang ferie med hver af forældrene uden for mange afbrydelser og skift være det, som børnene har brug for.

5. Samarbejde – det betyder mest for børnene

Forældrenes samarbejde er det, der betyder mest for skilsmissebørns trivsel. Det gælder også i sommerferien. Derfor begynder en vellykket sommerferie med et godt forældresamarbejde. Et godt råd er at tage det første skridt selv, også når samarbejdet er svært. Man behøver ikke at vente på den anden.

FAKTA - Hvis man har brug for hjælp

Langt de fleste forældre laver selv aftaler for sommerferien. Og man behøver ikke at involvere Statsforvaltningen eller andre myndigheder i de aftaler, man laver.

Nogle forældre har dog brug for hjælp til at finde løsninger. I Statsforvaltningen er der flere muligheder for at hjælpe forældre:

Telefonisk børnesagkyndig rådgivning: Rådgivere taler hver dag med mange forældre og børn, og de har stor erfaring med skilsmisseproblematikker. Man kan ringe til Statsforvaltningens INFO-center på 72567000 og bede om telefonisk børnesagkyndig rådgivning. Man kan også bestille en opringning.

Fælles børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling: Få gratis børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. Det foregår i en af Statsforvaltningens ni afdelinger rundt om i landet.

Afgørelse om sommerferiesamvær: I de tilfælde, hvor forældrene ikke kan blive enige om sommerferien, kan Statsforvaltningen fastsætte sommerferiesamværet. Det kræver, at forældrene sender en ansøgning. Hvis ansøgningen skal nå at blive behandlet i tide, skal den modtages senest seks uger før, sommerferien skal afholdes.

Hjælp til børn og unge

Børnenes Skilsmissetelefon, 20 600 550, åbningstider: mandag-fredag 11-16.

Læs også