https://imgix.femina.dk/media/websites/mama/boernefamillie/favoritbarnprim.jpg
Familieliv

Børnetestamente: Hvem skal have forældremyndigheden, hvis du dør?

19. november 2014
af Simon Eklund
Det er nok de færreste forældre, der har lyst til at tænke over deres egen død. Men det er vigtigt at sikre børnenes videre tryghed i tilfælde af, at det værste skulle ske - og det gør du med et børnetestamente. Se her hvordan...

Om forfatteren

Simon Eklund er jurist og medstifter af online-tjenesten Legal Desk.

www.legaldesk.dk kan forbrugere selv lave deres egne juridiske dokumenter nemt og hurtigt med vejledning gennem hele forløbet.

Legal Desk tilbyder blandt andet børnetestamenter.

At blive forælder for første gang er en af de største oplevelser i livet. Foruden den obligatoriske søvnmangel er det en tid fyldt med glæde, smil og lykønskninger.

Men midt i lykken sniger alvoren sig ind, for det er også en tid, hvor store beslutninger skal træffes. Som forælder er man pludselig blevet ansvarlig for et helt nyt menneske. Og med det nye ansvar følger forpligtelsen til at sikre en tryg hverdag for sit barn - også i en juridisk forstand.

Læs også: Den svære snak om døden

Ens egen død er aldrig særlig rar at tænke på, og endnu værre bliver den tanke, når man har børn. Men netop når man har børn, er det vigtigt at tage stilling til, hvad skal der ske med børnene, hvis forældrene går bort.

Derfor er det en god ide at lave et såkaldt børnetestamente. På den måde kan man selv få indflydelse på, hvem der skal tage sig af ens børn, hvis man ikke selv er her længere.

Statsforvaltningen bestemmer, hvem der får børnene

Mange er af den opfattelse, at det er børnenes gudforældre, der skal tage sig af børnene, hvis forældrene skulle gå bort. Men det er slet ikke tilfældet.

Det er derimod Statsforvaltningen, der træffer beslutningen om, hvem der skal tage sig af mindreårige børn, hvis forældrene dør.

Hvis begge forældre går bort, vil Statsforvaltningen forhøre sig blandt den nærmeste familie og på den baggrund beslutte, hvem der er bedst egnet til at tage ansvar for børnene.

Hvis børnenes ene biologiske forælder er i live, men ikke har forældremyndighed, vil Statsforvaltningen som udgangspunkt give forældremyndigheden til vedkommende, med mindre tungvejende argumenter taler imod det.

Få indflydelse med et børnetestamente

Du kan som forælder få indflydelse på Statsforvaltningens beslutning ved at oprette det, der - med et lidt misvisende navn - hedder et børnetestamente.

I et børnetestamente angiver du nemlig, hvem du ønsker, der skal tage sig af dine børn, hvis du skulle gå bort.

Statsforvaltningen er ikke forpligtet til at følge dine ønsker i børnetestamentet, men den vil typisk ikke modsætte sig dem, medmindre hensynet til børnene taler imod det.

Lav en prioriteret liste over hvem der skal tage sig af børnene

Når du laver et børnetestamente, er der en række ting, du skal overveje, tage stilling til og gøre.

Der er som udgangspunkt ingen begrænsning for, hvem du kan indsætte som den, der skal tage sig af dine børn, hvis du skulle dø.

I et børnetestamente vælger man normalt flere personer i en prioriteret rækkefølge. Det vil sige, at du vælger en førsteprioritet, en andenprioritet og så videre i tilfælde af, at førsteprioriteten enten ikke længere ønsker det eller ikke længere har mulighed for at tage sig af dine børn.

Læs også: Farvel, min skat - at miste et barn

En af de vigtigste ting, du bør have med i dine overvejelser, når du vælger, hvem der skal tage sig af børnene, foruden relationen til børnene, er personens alder. Den person, du vælger, skal sandsynligvis have forældremyndigheden helt frem til dine børn fylder 18 år. Du bør derfor vælge en person, der vil kunne tage sig af dine børn også langt frem i tiden.

Mange ønsker at give forældremyndigheden til et par. Det er dog kun muligt, hvis parret er gift. Er parret ikke gift, bliver du nødt til at indsætte den ene person til at overtage forældremyndigheden.

Biologiske forældre har fortrinsret

Hvis børnene har en biologisk forælder, som ikke har forældremyndighed, vil Statsforvaltningen som udgangspunkt overlade ansvaret for børnene til denne forælder, medmindre der er hensyn i forhold til børnene, der taler imod dette.

Hvis du ikke ønsker, at den anden biologiske forælder skal overtage forældremyndigheden, skal du gøre opmærksom på dette i dit børnetestamente.

Derudover skal du begrunde, hvorfor du ikke mener, at det er i børnenes interesse, at forældremyndigheden overdrages til den anden biologiske forælder. Det kan for eksempel være, at der aldrig har været nogen kontakt mellem børnene og den anden biologiske forælder, eller at den anden biologiske forælder bor langt fra børnenes nærmiljø.

Du skal huske, at det er hensynet til børnene, der er afgørende, og ikke forholdet mellem dig og den anden biologiske forælder.

Skriv dit eget børnetestamente eller få hjælp af en advokat

Der er ingen formelle krav til et børnetestamente. Det betyder, at du ikke nødvendigvis behøver en advokat for at lave testamentet. Du kan selv skrive dit eget børnetestamente.

Det kan dog være en fordel at få professionel hjælp til at udforme dit børnetestamente rigtigt. Det kan forbedre dine chancer for, at Statsforvaltningen vil rette sig efter dine ønsker, hvis du skulle gå bort.

Lav en kopi eller underskriv dit børnetestamente hos notaren

Et børnetestamente skal underskrives af personerne med forældremyndigheden for at være gyldigt.

Derudover er det vigtigt, at Statsforvaltningen ved, at der er lavet et børnetestamente, så de kan tage højde for dine ønsker, hvis det utænkelige skulle ske. Dette kan sikres på forskellige måder.

Du kan enten give en underskrevet kopi af dit børnetestamente til de personer, du har indsat i testamentet, så de kan give det til Statsforvaltningen, hvis du skulle gå bort.

En anden mulighed er at underskrive børnetestamentet foran en notar. Det har den fordel, at notaren dels kan bekræfte, at det er dig, der har underskrevet dit børnetestamente, og dels kan dit børnetestamente blive gemt i notarialarkivet ved retten. Det betyder, at notaren automatisk vil sende dit børnetestamente til Statsforvaltningen i tilfælde af, at du skulle dø.

Læs også