Kærlighed og parforhold

Kender du de forskellige former for partnervold?

Vold findes i mange forskellige former og hvert år udsættes 33.000 kvinder for partnervold i Danmark. Her kan du læse om, hvilke former for vold disse kvinder udsættes for

VOLDENS FORMER

Fysisk vold – slag, spark, frihedsberøvelse, overfald
Psykisk vold – kontrol og magt og er næsten altid en del af voldsmønsteret i de andre voldsformer
Seksuel vold – al sex uden samtykke i et forhold, dvs. tvang til seksuelle handlinger, tvang til at blive filmet under seksuelle handlinger, tvang til seksuelle handlinger med andre
Materiel vold – ødelæggelse af tøj, elektronisk udstyr (telefon, computer), smykker og/eller andre ting af affektionsværdi
Økonomisk vold – overvågning af og kontrol med din økonomi, du bliver nægtet adgang til at tjene penge eller skal aflevere det tjente til voldsudøveren
Stalking
 
 
VIDSTE DU AT...
  • 33.000 kvinder og 13.000 mænd udsættes hvert år for partnervold
  • Ca. 2.000 kvinder flytter hvert år på krisecenter
  • 38 % af kvindedrab i Danmark bliver begået af partneren
  • I 92 % af de politianmeldte partnervoldssager er voldsudøveren en mand
Kilde: Danner.dk og DialogmodVold.dk
 
 
PSYKISK VOLD RAMMER HÅRDT
Psykisk vold handler typisk om, at voldsudøveren systematisk truer, ydmyger eller nedgør sin kæreste, kone eller person i de nære relationer. Desværre er psykisk vold langt mere skadeligt, end vi går rundt og tror. Psykisk vold kan i værste fald føre til drab eller selvmord. Over en halv million danskere skønnes at leve eller have levet i et forhold med psykisk vold.
Justitsminister Søren Pape varslede i januar, at regeringen vil fremlægge et lovforslag efter sommerferien, hvor psykisk vold også gøres strafbart. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti bakker op om forslaget, og partierne understreger samtidig, at de er klar over, at der også skal andre tiltag til for at forebygge den psykiske vold.
Kilde: Danner.dk og Dr.dk