https://imgix.femina.dk/2021-08-06/hansfalksp1.png
Sygeplejerskernes strejke

Han er læge og har samarbejdet med sygeplejersker i over 30 år. Han er ikke tvivl: Deres løn skal sættes op

6. august 2021
Fortalt til Katrine Rosenbæk
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Sygeplejerskernes løn harmonerer ikke med hverken deres arbejdsopgaver eller ansvar ifølge læge Hans Falk. Han frygter, det bliver svært at både fastholde og rekruttere sygeplejersker, hvis ikke lønnen sættes op.

De fleste sygeplejersker fortæller mig, at de ikke længere har tid til at være hos patienterne. Sådan har det ikke altid været i de over 30 år, hvor jeg har været læge.

I mange af årene har jeg arbejdet som hospitalslæge i tæt samarbejde med sygeplejersker. Her har jeg fulgt og arbejdet under en udvikling, hvor flere og flere opgaver er landet hos sygeplejerskerne.

Mine arbejdsdage er også blevet mere travle, og jeg får masser af hjælp fra sygeplejerskerne.

Jeg oplever dagligt, at sygeplejersker byder fagligt ind langt over, hvad der forventes. De ønsker at gøre et godt stykke arbejde og ønsker at bidrage til fordel for patienten.

De står for en betydelig faglig kompetence, der muliggør, at mine kompetencer som læge kommer mere til udtryk. Det muliggør, at patienterne kommer i fagligt fokus med et løft af kvalitet.

Mange opgaver i det daglige gør, at dette ikke er en selvfølge.

Lægen er travl, sygeplejersken er travl, så stuegangen, hvor både læge og sygeplejersken er til stede, er heller ikke en selvfølge, som det burde være.

Samarbejdet mellem læge og sygeplejerske i en sengeafdeling er essentielt. Groft sagt kender sygeplejersken patienten, og vi kender behandlingen. Det er dog meget mere nuanceret.

Fælles erfaringer og samarbejde bidrager til gode beslutninger med fokus på patienten.

Det tvinger sygeplejerskerne til at kigge mere i en skærm end på deres patienter.

Dette samarbejde er lidende på grund af mange fastlagte opgaver i hverdagen og øget dokumentationskrav.

Det tvinger sygeplejerskerne til at kigge mere i en skærm end på deres patienter.

Der skal også dækkes ind for sygdom, og mange sygeplejersker er også mødre. Det har betydning for deres privat- og hjemmeliv, når de dækker vagter for hinanden, men det gør de.

Lønnen er ikke fulgt med

Der har været mange forandringer gennem årene med besparelser og omlægning af drift. Prisen i hverdagen er øget travlhed for alle arbejdsgrupper, herunder sygeplejersker og læger.

Antallet af opgaver er steget. Alt i alt en mere kompleks og krævende hverdag som konsekvens af forandringer i sygehusvæsenet, hvor man har ønsket at spare fra politisk hold.

Men samtidig er sygeplejerskernes løn ikke fulgt med det øgede antal opgaver og krav og den medfølgende travlhed.

Sygeplejerskernes løn harmonerer ikke med det arbejde, de udfører, og det ansvar de bærer.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi kan fastholde dygtige, engagerede sygeplejersker og rekruttere nye.

Lønnen er en vigtig faktor i dette. Giv sygeplejerskerne den løn, de fortjener i forhold til ansvar, faglighed og arbejdsvilkår, så vi fremadrettet kan fastholde kvalitet, engagement og rekruttering med bevarelse af behandling af høj kvalitet.

Læs også