Nordea annonce
Annonce
Annonce

Økonomisk ordbog: Sådan taler du pengesprog

4. oktober 2022
Annonce for Nordea
Hvad er ÅOP, og hvilken risikoprofil har du? Hvis du har prøvet at sidde til møde med din bankrådgiver og været en lille smule nervøs for ikke at forstå, hvad der bliver sagt – så er du ikke alene! Her får du en guide til de økonomiske udtryk, der er værd at kende.
Nordea logo

Afdragsfrihed, gældsfaktor og variabel rente…

Der findes virkelig mange udtryk inden for økonomi, og det kan være rigtig uoverskueligt at danne sig et overblik over sine muligheder for lån, investering og opsparing, hvis man ikke kender de ord, bankrådgiveren bruger til at beskrive dem.

Sammen med bankrådgiver Mette Andersen fra Nordea har vi lavet en lille guide til, hvordan du taler pengesprog, som du finder længere nede. Vi har også spurgt Mette Andersen ind til, hvordan hun oplever, at forskellen på kønnene er.

Er det rigtigt, at flere kvinder end mænd er nervøse for at gå i banken?

– Jeg har været til masser af møder med både powermænd og powerkvinder, der er gode til at tage kontrollen til et bankmøde. Hvis jeg sidder over for en mand og en kvinde til et rådgivningsmøde, så er det oftere kvinden end manden, der siger: Aftal du bare det med min partner, så er jeg med på det, for her står jeg lidt af.

NORDEA X FEMINA

Gennem tre artikler og tre podcastafsnit ser vi i samarbejde med Nordea nærmere på finansiel ligestilling. Du kan lytte til podcasten VærdiBalancen – Ligeværd og økonomisk selvtillidSpotify, i Apple Podcasts eller der, hvor du finder din podcast.

Hvorfor tror du, det er sådan?

– Jeg tror på den ene side, at vi stadig holder ubevidst fast i nogle gamle mønstre fra dengang, hvor det var mandens opgave at stå for økonomien og dialogen med banken. Men jeg oplever også, at mange kvinder er mere perfektionistiske og gerne vil have styr på tingene. Hvis man synes, det er svært at være lidt på gyngende grund, kan det være ubehageligt at stille spørgsmål til bankmødet, og så er det måske lettere at lade det være op til en anden, som – i hvert fald udadtil – virker til at have bedre styr på det.

Ser bankrådgiveren ned på mig, hvis jeg beder om at få forklaret noget en ekstra gang?

– Nej, tværtimod. Spørger man ind, viser man en ægte interesse for at gå i dybden og lære om ens økonomi, så det virker modsat på mig. Man kan godt have en idé om, at man selv skal gøre alt arbejdet, når man skal i banken. Men i virkeligheden går man i banken for at få en service, og det er banken, der skal gøre arbejdet. Som bankrådgivere skal vi se indad, hvis der er mange spørgsmål, for så skal vi måske træne vores formuleringsevner og blive bedre til at være i øjenhøjde med vores kunder. Det bedste, man kan gøre som kunde, er at møde afslappet og nysgerrig op til bankmødet.

Læs også: Hvorfor investerer kvinder ikke lige så meget som mænd – og hvad gør vi ved det?

Økonomisk ordbog

Afdragsfrihed

Har du afdragsfrihed på dit lån, er der en periode, du ikke betaler du ikke betaler af på selve lånet, men kun omkostningerne og rente på lånet. Hvis du eksempelvis har afdragsfrihed i ti år, skylder du stadig det samme beløb efter ti år, som da du fik lånet. Så har du bare kortere tid til at betale lånet tilbage.

Afkast

Afkastet er den samlede fortjeneste, du får ved at have dine penge investeret. Har du tjent penge på investeringen, kaldes det et positivt afkast, og har du mistet penge på investeringen, har afkastet været negativt. Har du købt værdipapirer for 50.000 kroner og sælger dem for 60.000 kroner, har du haft et afkast på 10.000 kroner. Afkastet dækker både de penge, du har tjent på kursstigningen samt det udbytte, du muligvis har fået fra dine værdipapirer gennem investeringen.

Aktie

En aktie er et værdipapir. Når du køber en aktie, køber du en andel i en virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab. Hvis du har købt en aktie i et selskab, vil du dermed blive betegnet som aktionær i det pågældende selskab. Det vil ofte give dig en stemmeret på selskabets generalforsamling, og du vil samtidig også modtage et udbytte fra virksomheden.

Brutto

Brutto betyder før skat.

Depot

Et depot er det sted, hvor dine værdipapirer ligger. Du skal altså have de depot for at kunne handle (købe og sælge) aktier. I gamle dage fik du et fysisk bevis på dine aktier og obligationer, som blev opbevaret i et fysisk depot. I dag er depotet digitalt og findes i din netbank ligesom dine almindelige konti.

Fast rente

Ved en fast rente, fastsættes renten, når du optager lånet. Renten kendes og er fast i hele lånets løbetid.

Frie midler

Frie midler er de penge, du har i overskud hver måned. Det er altså den del af din opsparing, der ikke er bundet i en pensionsopsparing eller lignende ordninger. Med andre ord er det det, vi kalder almindelig fri opsparing.

Gældsfaktor

Du kan finde ud af, hvor mange penge du maksimalt kan låne, ved at se på din gældsfaktor. Den kan banken udregne ud fra data om din økonomi. Hvis du selv vil estimere din gældsfaktor, kan du gange din årlige indtægt før skat med fire. Gældfaktor er et udtryk for maksimal samlet gæld, herunder også SU, billån, kassekreditter og lignende.

Investeringsforening/investeringsfond

Når en række investorer går sammen om at investere penge i aktier og obligationer, kaldes det en investeringsforening. Typisk hedder din banks investeringsforening bankens navn + Invest.

Produktet, du køber i en investeringsforening, hedder en investeringsfond. I en investeringsfond bliver dine penge spredt ud på flere forskellige aktier og obligationer. På den måde minimerer du også din risiko, så du ikke er lige så sårbar, når du investerer.

Konvertering

Hvis du har et realkreditlån vil du muligvis støde på begreberne opkonvertering og nedkonvertering. En konvertering kaldes også en omlægning. Når renten stiger, har du mulighed for at opkonvertere, og når renten falder, har du mulighed for at nedkonvertere.

Vælger du at opkonvertere dit realkreditlån, får du en højere rente på lånet og dermed en højere månedlig betaling, men til gengæld kan du skære en bid af den gæld, du mangler at betale.

Vælger du derimod at nedkonvertere dit realkreditlån, får du en lavere rente på dit lån og kan derfor ofte spare på det, du betaler om måneden.

Kurs

En kurs er værdien på eksempelvis en aktie eller en obligation. Den stiger og falder, alt efter hvordan det går med den virksomhed, du har købt en andel i.

Kurtage

Kurtage er et udtryk for den engangsomkostning, du betaler for at købe og sælge aktier. Kurtagen afhænger af, hvor mange penge du investerer.

Likviditet

Likvider betyder penge på banksprog. Hvis du har overskud på betalingskontoen sidst på måneden, siger man, at du er meget likvid, og hvis du altid har overtræk, så har du likviditetsproblemer.

Løbetid

Løbetiden på et lån er den tidsperiode, du betaler af på lånet med renter og afdrag. Hvis din løbetid er på 30 år, skal lånet være betalt af i løbet af i 30 år.

Netto

Netto betyder efter skat.

Obligation

En obligation er et værdipapir. Når du køber en obligation, låner du i virkeligheden penge til dem, der udsteder obligationen. Der findes forskellige typer obligationer, herunder stats-, realkredit- eller erhvervsobligationer. Det vil sige, at du i princippet låner staten penge, hvis altså du køber en statsobligation. Obligationer kan ikke på langt sigt give det samme høje afkast, som aktier kan, men de regnes normalt for en mere sikker investering.

Udbytte

Udbytte er et beløb, som en virksomhed kan vælge at betale til aktionærerne – altså dem, der har aktier i virksomheden. Det sker typisk, hvis virksomheden har haft et godt regnskabsår og er kommet ud med et overskud. Udbytte indgår som en del af det afkast, en aktionær får.

Rente

Renten er den pris, du betaler banken, for at den låner dig penge – eller den pris, banken betaler dig for at have dine penge stående i banken.

Risiko

Risiko handler om, hvor meget du kan tåle, at værdien af dine penge i en investering svinger. Ofte passer afkast og risiko sammen på den måde, at jo højere risiko du tager, jo større afkast kan du forvente på længere sigt. Til gengæld kommer en højere risiko også med større udsving.

Din investeringshorisont – altså den tid, du planlægger af have dine penge i investeringen – er afgørende. Jo længere investeringshorisont, du har, jo mere en risiko kan du tage som investor. Hvis dine penge står i investeringen i en længere periode, vil kortvarige udsving i kursen ikke betyde noget for din investering. De udsving vil ikke være synlige på den lange bane.

Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet er det beløb, der er tilbage, når du har tjent dine penge, betalt din skat og betalt dine faste udgifter. Kort sagt er det det beløb, du har til at købe for i dagligdagen.

Variabel rente

Ved en variabel rente skal du indstille dig på kun at kende din betaling på lånet i en vis periode, som kan strække sig fra tre måneder til fem år. Derefter får lånet en ny rente – hvilket betyder, at lånet bliver refinansieret. Lån med variabel rente er typisk billigere end lån med fast rente – men også mere risikofyldte, da din månedlige ydelse på lånet kan stige, hvis renten stiger.

ÅOP

ÅOP er en forkortelse for “årlig omkostning i procent” og dækker over udgiften på lånet, når du medregner alle omkostninger. Du kan bruge ÅOP til at sammenligne priser på lån ved forskellige udbydere og finde ud af, hvilket lån der er billigst for dig at tage. Det lån, der har den laveste ÅOP, vil være det billigste.

NORDEA

Har du fået lyst til at tage en snak med bankrådgiveren, så kan du overveje, om du har det bedst med at holde mødet fysisk eller online. Hos Nordea har du mulighed for at vælge det, der passer dig, og søde rådgivere står klar til at vejlede dig og svare på alle de spørgsmål, du måtte have. Nordea tilbyder både rådgivning på telefon, på mail og på chat. Book et møde her.

Læs også