Fuglene
Stil

Fuglekasser - vinterlogi til fuglene

18. november 2016
af Hanne Gabel Christensen
Foto: Panthermedia m.fl.
Fuglene i haven går en hård tid i møde lige nu. Og du kan gøre rigtig meget for at hjælpe dem gennem vinteren.

Giv fuglene mad og husly

Fuglekvidder, små spurve, der stryger gennem luften, solsortens aftensang, en sjælden fugl på visit, en rede i et træ og liv i en fuglekasse er blandt de mange glæder, en have kan byde på. Hvis man vel at mærke sørger for forhold, der tiltrækker fugleliv, for det kommer ikke altid af sig selv. Der skal føde, vand, skjulesteder og ynglepladser til – også om vinteren. Jo mere haven har af dét, jo rigere og mere alsidigt et fugleliv kan man tiltrække.

Fuglene skal også have mad og vand vinteren igennem. Her kan du læse, hvad der tiltrækker fuglene

Gode råd om fuglekasser

Mange fugle, bl.a. mejser, musvitter og stære, som bygger rede i huler og huller i træerne, kan have svært ved at finde egnede redepladser i byhaver, og det kan redekasser råde bod på. Redekasser kan sættes op hele året, bedste tidspunkt er efterår eller vinter, så fuglene kan nå at se dem an og bruge dem som ly om vinteren. Kassens og indgangshullets størrelse afgør, hvilke fugle, der flytter ind.

For at de mindste fulge ikke bliver smidt ud af større fugle, er det vigtigt at indgangshullet har den rigtige størrelse:
Blåmejse - 28 mm
Musvit og spurv - 32 mm
Stær - 50 mm

Redekassen anbringes tilpas højt: 1½-4 m over jorden alt efter fugleart og væk fra grene, så katte, rovfugle og andre fjender ikke kan nå den. Vend indgangshullet mod nord eller øst, så der ikke bliver for varmt inde i kassen. Bind kassen fast med snor, eller søm den fast på en pæl. Bank ikke søm i træer, det kan skade dem.

Rigeligt med fuglehuse

Tjek, at kasserne er i god stand, før næste sæson starter. Skift kassen ud, hvis træet er mørnet, så bunden ikke går ud, mens der er unger i reden. I en villahave kan mejsekasserne ophænges med ca. 1 kasse pr. 200 kvadratmeter have. Der må gerne være rigeligt med redekasser, da mange arter foretrækker at benytte en "ny" kasse til et evt. andet kuld. Stære- og spurvekasser kan derimod godt hænge tæt, f.eks. på en husgavl. De yngler gerne mange sammen i kolonier.

En god idé er også at plante mad til fuglene. Læs hvilke buske og træer, der virker som lokkemad

Fuglene

Hvor højt?

Der findes ingen rigtig forklaring på, hvorfor den rigtige højde er vigtig. Men erfaringen viser, at mejserne foretrækker kasser, hvor indgangshullet er placeret 160-200 cm. over jorden. Derfor er det en god tommelfingerregel, at sætte kassen i øjenhøjde. Er det gråspurv og stær, der skal flytte ind, skal den mindst tre meter op - stæren kan faktisk lide højder helt op til 10 meter.

Tip

Du kan også sætte kasser til sommerfugle, mariehøns, flagermus, egern, pindsvin m.fl. De fleste af disse kasser kan købes. Du kan få flere oplysninger på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside under »Havens fugle«. www.dof.dk

Husk også at fodre fuglene hver dag, og sørg får at der er adgang til friskt vand.

Læs også