ocd

Hvordan er det at leve et liv med tvangstanker og ocd? Bliv klogere her...

Når livet er svært

OCD og tvangstanker: Når tankerne ta’r magten ...

Forestil dig, at dit liv styres af tvangstanker- og handlinger. At din hverdag er fuld af rædselstanker om at gøre skade på dine nærmeste. At bestemte tal afgør din dag, eller du skal vaske hænder konstant og i timevis. Sådan er det at have OCD.

Du kender det - måske - fra din barndom? Stregerne på fortovet, der for guds skyld ikke måtte betrædes, en cykeltur, der skulle foregå på en helt bestemt måde eller noget helt tredje, som du sikkert sidder og griner af den dag i dag. Det minder lidt Obsessive-compulsive disorder … eller bare OCD - dét, du oplevede dengang. Du var bare heldig, at det aldrig blev værre end dét.
Så nemt går det ikke for alle. Op til tredive procent af befolkningen rammes jævnligt af lettere tvangstanker, men tre procent er plaget af tvangshandlinger (obsessioner) og tvangshandlinger (compulsioner) i en grad, så de ikke kan have en normal hverdag og må leve med sygemeldinger, depressioner - og en angst for at være ved at gå fra forstanden.

OCD: Med hovedet fuld af tanker…

Er kig på OCD-foreningens hjemmeside slår for alvor fast, hvor forfærdeligt og stærkt invaliderende det må være at være plaget af de tanker og handlinger, de fleste ramte forsøger at skjule for omverdenen. For selvom OCD ikke er en sindssygdom, er folk bange for at blive opfattet sådan. På grund af deres idéer, billeder og indskydelser, der dukker op i bevidstheden eller deres ritualer, som er helt nødvendige for at afværge den katastrofe, der risikerer at indtræffe, hvis de ikke følger 'reglerne'. F.eks. kan en OCD-ramt have svært ved at tage hjemmefra, fordi vedkommende aldrig bliver helt færdig med at tjekke, om døren er låst, om kaffemaskinen er slukket, og om døre er vinduer er forsvarligt lukket.

Læs også: Mød Anders, der har OCD og over 200 gange om dagen skulle gøre noget bestemt

Regler og ritualer

Og det kan blive værre end dét, kan man læse sig til på hjemmesiden. Blandt de mange indlæg danner der sig hurtigt et billede af enkelte fællestræk hos folk, der enten har OCD eller er bange for, at de har det. Flere gange dukker angsten for at komme til at svinge bilen over i modsatte kørebane op. Og behovet for at tælle alting et bestemt antal gange, dele alt med fire, vaske hænder op til hundrede gange om dagen eller være dødsensangste for at gøre skade - af voldelig eller seksuel karakter - mod deres kære. Ikke som en lyst eller et behov, men som billeder, der dukker op på den indre fladskærm, og som de ramte forsøger at kontrollere, men alligevel lider kraftigt under.

Tal, der bestemmer alt

En anden bruger er panisk angst for ild og alt, der har med strøm at gøre. Alt skal eftertjekkes igen og igen. Et bestemt antal gange: Et lige antal, som så igen består af et lige antal.
"Det kræver total koncentration, og bliver jeg forstyrret, skal det hele gøres om. Jeg står og stirrer på "tingen", til jeg mister jordforbindelsen, og det føles, som om jeg besvimer," skriver hun.
For Nina var tallet fire helligt. Hun stod en time tidligere op end alle andre for at nå at rede sengen fire gange, børste tænder fire gange osv. Og skulle hendes forældre afsted, blev hun nødt til at spørge dem fire gange, om de nu også kom hjem igen, og hvis de var forsinkede, skyldtes det måske bakterier, hun havde videregivet ... derfor skulle hænderne vaskes et antal gange.

At tænke og tælle

Og så er der ellers et hav af nævnte tvangstanker. Fra folk, der tæller alt fra ansigter til nummerplader, deler alle firkanter i lagkagestykker, altid skal have plukkede øjenbryn, vasker hænder konstant, bader i timevis, bruger 12 ruller toiletpapir om ugen eller er bange for at gøre skade på folk eller smitte dem med bakterier og alvorlige sygdomme, den OCD-ramte så udmærket, med sin fulde fornuft, er klar over er helt ubegrundet. De kan bare ikke lade være. Og oven i købet rammes OCD-patienter ofte af en række samtidige lidelser som spiseforstyrrelser, selvmordstanker, fobier - og depressioner. En af dem er Kirstine Bille, 36 år, mor og medlem af OCD-foreningens bestyrelse. Da hun var på barsel, kunne hun ikke længere gennemføre de vante ritualer, som begyndte, allerede da hun var barn.

Tanker, der fylder!

"Som barn handlede det nu mest om at cykle på en særlig måde og ha' regler for, hvordan jeg måtte male i min malebog. Hvis jeg f.eks. nåede til en sol i bogen, kunne den altså kun blive gul, hvis jeg var noget til dén farve," siger Kirstine Bille, som mener, at en voksen måske nok kunne have luret, at hun havde et problem allerede dengang, selvom en del sikkert genkender de ikke ualmindelige træk fra barndommen. Og fra voksenlivet.
"De fleste har lidt OCD-lignende træk, og det betyder jo ikke noget, at man har et behov for at slå græs på en særlig måde, eller at der kun er én måde at fylde opvaskemaskinen på, men når det kommer til at styre dit liv og fylde for meget, så har man altså et stort problem," siger Kirstine Bille.

Tæl til fem!

For hende selv betød det, at ting skulle stå på bestemte måder, og tøj skulle hænge præcis sådan dér. Og så var hun afhængig af tallet fem. Alt skulle kunne divideres med tallet, bilradioens volumeknap skulle stå på fem, hænderne gnides i vand fem fange, og nå der skulle benzin på bilen, skulle det endelig beløb kunne divideres med fem. Derhjemme var det rengøringen, der fyldte mest. Den havde et helt fast skema, skulle påbegyndes i soveværelset - og foregik med en sådan grundighed, at hun sjældent nåede videre til næste rum og dagen efter SKULLE begynde forfra i det - meget rene - soveværelse.
"Ja, der var virkelig rent enkelte stedet og knapt så rent andre, men det kunne ikke være anderledes, for det føltes simpelthen forkert, hvis jeg ikke gjorde det på den måde … jeg var bange for, at 'noget' gik galt," forklare Kirstine Bille, der for længst har lært at leve med sin sygdom.

Videre i livet ...

Så langt var hun ikke kommet alene. Kombinationen af kognetiv adfærdsterapi og antidepressiver er den mest effektive behandling af OCD, og dén hjalp også Kirstine Bille. Med behandlingen fik hun skruet ned for tanker og handlinger, og i dag er det hende, der styrer dem og ikke omvendt, selvom de stadigvæk dukker op.
"Det er jo noget med at lære at leve med det, men selvom jeg er fri for de store tvangstanker, kan jeg stadigvæk tage mig selv i at have lyst til at fylde opvaskemaskinen på den 'rigtige' måde, hvis mine gæster har hjulpet mig med oprydningen en aften," griner hun.
"Men jeg gør det ikke. Jeg kan styre det nu."

Kilder: OCD-foreningen, Psykiatrifonden, Wikipedia

 

Vidste du …

… at man ikke helt ved, hvorfor OCD opstår, men forskning peger på, at sygdommen skyldes en kombination af psykologiske og neurobiologiske årsager.
… at hvis dine forældre har OCD, er der omkring 10% større risiko for, at du selv får det.
… at selvom OCD ofte begynder tidligt i livet og i begyndelsen af tyverne, kan det også ramme små børn eller folk, der er fyldt 50.
… at OCD rammer begge køn lige hyppigt.
… OCD er en kronisk lidelse, men en del slipper helt for symptomer i lange perioder, og de fleste får reduceret symptomerne så meget, at de kan leve et normalt liv.

 

Læs mere om:
OCD